torsdag 18 september 2008

EU, ganska likt Sverige

En sak som stör mig när EU-valet börjar diskuteras är att det ofta handlar om en diskussion för och emot EU, EMU och fördrag. Visst är det viktiga frågor men har de verkligen hemma i valet till parlamentet. EU har vi ju röstat ja till och svenska EU-parlamentariker kan varken säga det ena eller andra om det. Makten över Sveriges deltagande i EU ligger hos Sveriges riksdag. Sveriges deltagande i EMU:s tredje steg bestämmer de inte heller över. Makten här ligger inte hos dom utan ytterst hos svenska folket. Gällande fördraget är det något som förhandlats fram av representanter för svenska regeringen och ratificeras av riksdagen. Inte heller här har europaparlamentets ledamöter något att säga till om.

Vad borde då valet handla om? Ungefär samma frågor som under en ”vanlig” valrörelse faktiskt. Klimatfrågor, fackliga frågor och sociala frågor som påverkas oss dagligen. EU-parlamentet kan liknas vid Sveriges riksdag. Det finns en vänster som värnar om konsumenter och löntagares rättigheter och en höger som istället värnar om storföretagen. Det finns en vänster som försöker värna om vårt klimat och en höger som istället vill kämpa för kemikalieindustrins rätt att smutsa ner. Där finns också du som med din röst avgör vilken av dessa sidor som ska få majoritet i parlamentet. Din röst spelar roll. Du avgör. Precis som vid ett riksdagsval om du vill ha en höger- eller vänstermajoritet. Du vet vad en högermajoritet i riksdagen genomför. Hur vill du ha det i Europa?


/ Johan Lennartsson

Jag är civilingenjörsstudent vid Luleå tekniska universitet och aktiv i socialdemokratiska studentförbundet. Nu är jag i Bryssel som valledare för socialdemokraterna i Luleå. Jag brinner för frågor om jämställdhet, miljö och demokratifrågor.

Inga kommentarer: