torsdag 24 februari 2011

Det finns ingen bostadbrist i Stockholm

eller någon annan del av landet heller.

När Maud Olofsson fick frågan hur bostadsbristen ska lösas i Kiruna avvisade hon alla tankar på att införa ekonomiska stimulanser för att öka bostadsbyggandet i dagens NSD:
Istället sa hon att "Finns det efterfrågan finns det också dem som är beredda att bygga".
Alltså finns det ingen bostadsbrist i Kiruna och inte i övriga landet heller om man ska tro Maud Olofsson. Kanske är det som med ungdomsarbetlösheten. Alltså en synvilla.

Uttalandet är absurt och faller på sin egen orimlighet. Hade det varit så enkelt så hade det ju inte funnits bostadsbrist någonstans . Men det råder bostadsbrist i 119 kommuner i Sverige och hälften av landets kommuner har brist på hyresbostäder.

På flera orter i mitt hemlän Norrbotten står många människor i bostadskö. Regeringen har ökat kraven på arbetslösa att flytta till jobb men möter inte upp med en politik som möjliggör för människor att flytta. Regeringens brist på bostadspolitik hotar tillväxten i länet. Ska vi kunna locka människor att flytta hit är grunden en egen bostad.

För att stimulera produktion av hyresrätter har vi Socialdemokraterna föreslagit ett investeringsstöd, där 500 respektive 900 miljoner kronor avsätts under 2011 och 2012 för nya energisnåla hyresrätter. Byggandet tog tvärtsopp 2007 när investeringstödet försvann. Men Maud vill akta sig för subventioner, i alla fall i bostadsbyggandet. En investering som kommer att finnas flera år framöver. Men subentionera städning, och hundpromenader det är okej enligt Maud.

Ni som försöker hitta en bostad i Stockholm, eller i Kiruna eller i någon av de andra 119 kommunerna. Ni är bara en synvilla. Eller så efterfrågar ni inte. Ni kanske bara behöver en bostad. Och behov är inte samma sak som att efterfråga.

Tromsö - ett bra möte i nord

Jag lovade att komma tillbaka med lite om resultatet av mötet i Tromsö. Jag var där från måndag kväll den 21 februari till onsdag den 23 februari. Det möte jag var med på var "Det andra parlamentarikermötet för den Nordliga dimensionen". Vad är det för namn kan man fråga sig? Det är helt enkelt så att parlamentariker från Sverige, Norge, Ryssland, Finland, Europaparlamentet och dessutom observatörer från en rad länder och nätverk trääades. Det gemensamma intresset var frågor viktiga för oss här i norr. Vi var drygt 100 personer som träffades, så det var med tanke på det ett betydande möte.

Vi började på tisdagen med att mötas i nätverket för Barentområdet. Ett givande möte med flera deltagare från Ryssland och Norge. Främst diskuterade vi den resolution som hela konferensen skalle anta på onsdagen. Arbetslöshet, transporter och miljöfrågor i samband med råvaruutvinning var det som diskuterades. Dessutom vikten av att uppmärksamma vårt kulturarv här uppe norr.

När konferensen sedan drog igång på allvar så hamnade just dessa frågar i fokus igen. Jag hamnade dessutom i redaktionskommittén som skulle förbereda slutresolutionen så där fick jag hävda våra frågor, dvs de frågor som jag nämnt ovan. Så nu finns arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten på den nordliga dimesionens dagordningen. Liksom vikten av öst - västliga transportkorridorer, exempevis Northern Axis för järnväg och att man måste ta särskild hänsyn till vår känsliga miljö i Arktis när man ska utvinna naturresuser, såsom olja och gas, i våra områden. Inte illa att få med alla dessa delegater på detta!

onsdag 23 februari 2011

Fatta Norrbottniabanans betydelse på 2 min.

Träffade Elisabeth Sinclair på förmiddagen för att följa upp ett samtal vi hade när Norrbottniebanegruppen inbjöd till ett tvärpolitisk möte. Det finns många goda ambasadörer för byggandet, vi har politiskt olika åsikter om hur det ska finansieras och vikten av dess byggande.
Likväl finns många som insett betydelsen och som arbetar med frågan.

När det handlar om att illustrerar betydelsen av banan, är det mycke siffror och fakta som ska förmedlas. Om varför byggandet av Norrbottniabanan är så betydelsefull.
Men det finns fler sätt att säga det på.

Vill du uppdatera dig lite snabbt, varför Norrbottniabanan har betydelse inte bara för vår regions utveckling utan för hela landet. Här är filmen som förklarar grejjen. På ca 2 minuter.Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer? På hemsidan kan du hitta rss-flödet som håller dig ajour med ett av landets viktigaste intrastruktur satsningar.

tisdag 22 februari 2011

Om du inte är hungrig är du inte fattig. Men kanske om du är okunnig?

Fattigdoms begreppet tvistas det om, vem är egentligen fattig?
Finns det fattiga i Sverige. Ja, det finns fattiga. Och fattigdom kan
mätas på olika sätt.

Ett sätt är att prata om relativ fattigdom, alltså skillnaden mellan den som
har mest och de som har minst. Det påverkar din hälsa, dina livschanser.
Här ett radioprogram med debatt mellan Lena Sommerstad och Maria Larsson
i frågan.

Brist på kunksap är också ett fattigdoms mått, fattiga länder lider ofta brist
på kunskap och har därför svårt att bygga upp sina samhällen.
Just nu börjar jag känna att det finns en hel del fattiga borgerliga
företrädare, fattiga på kunksap och verklighets förankring.
Hela Helena Rivieres artikel andas djup okunskap.

Svälter barn i Sverige?Det är nog inte många som går helt hungriga
dag ut och dag in utan att det finns brister i det sociala ansvaret.
Men det finns mammor och pappor, som själv avstår mat 3 gånger per
dag för att deras barn ska äta sig mätta.

Handlar det om anvarslösa, okunniga vuxna som inte kan se till att
ordna för sig och sina barn? De får väl sluta röka, och handla när det
är billigt. Göra ett vettig handdtag som alla oss andra?

Om det vore så väl. Det finns föräldrar som inte planera sina inköp
och handlar när det är billigt, ja absolut.
inte för att de saknar vare sig vilja eller kunskap. Men det finns helt enkelt
ingen buffert. Det finns inga marginaler.

Jag upplever att uppfattningen om man hamnar på skuggsidan av samhället
har man endast sig själv att skylla, precis som Bengt-Urban Fransson skriver.
Det bygger på fördommar och okunskap, alla har inte fått med sig en buffert hemifrån,
och blir man då sjuk eller arbetlös är man utsatt. Särskilt i ett all mer hårdnande samhälls klimat. Det har inte att göra med om man är anständig nog att vilja arbeta. Eller har kunskap om hur man kan få ekonomi att gå ihop. Många som lever på marginalen får se till att ha goda överlevnadskunksaper och stor kreativitet.

Måste man vara Hungrig för att man är fattig? Uppenbarligen inte, för
i så fall tror jag Helena Riverie håller på att svälta ihjäl. Av okunskap.

måndag 21 februari 2011

Ingen dag är den andre lik

Ingen dag är den andra lik.
Visst finns det rutiner i uppdraget, det gör det. Utskotts sammanträden, gruppmöten, bänkmöten och voteringar är i huvudsak fasta tider. Men i övrigt så fylls dagarna med
skrivande, inläsning, svara på alla de mejl och telefonsamtal man får samt ett stort antal möten
med olika människor, organisationer och företag.

Idag har jag hunnit med att plita på en interpellation, debattinlägg samt medverka i radion om
valet. Och avslutat kvällen med ett möte med partikamrater som sett till att fylla min almenacka lite till. Det är en stor variation i uppdraget, och en av utamingarna är kunna fokusera och prioritera. Det är många fråor som är intressanta och viktiga, många vill ha en del av det där 24 timmarna på ens dygn.

Innan jul träffade jag Albert. Albert som går gymnasiet och ville träffa en ledamot som inte bodde i Stockholm för att i sitt skolarbete beskriva uppdraget som ledamot. Han efterfrågade en intervju, och gudarna ska veta att det dräller in förfrågningar om så väl intervjuer som att svara på enkäter.

Det är svårt att hinna med att svara på allt.

Några tips till de som vill intervjua och ställa frågor, eller få svar på enkäter:
Leta reda på rätt utskott som har hand om frågorna du vill ställa
Är de kopplade till en geografisk fråga, leta reda på ledamöter från de området
Underteckna förfrågan med namn
Bemöda dig med att följa upp med ett samtal
Och i alla fall när det gäller mig, hota inte med att publicera/hänga ut de som inte svarar.
Sådant får mig att per automatik att trycka på Delete.

Albert huruvida lyckade med flera av dessa, och sedan ska han ha ett plus för att han återkopplade snabbt och skickade med sitt arbete. Detta är ett litet stycke ur texten:

"Att det är arbetsamt att vara riksdagsledamot var ingen nyhet, men det verkar faktiskt slitigare än jag trodde. Dock verkar det kompenseras med den sköna stämningen och statusen på yrket som det medför. Man bestämmer över landets framtid och det är klart att det krävs mycket jobb. Eftersom man talar för personerna som röstat på en är det självklart att man måste läsa på."

Huvudet på spiken. Slitit, roligt och det kräver att man läser på.
Det går inte att springa på alla bollar om man vill åstadkomma något.

Borgerlig politik ger arbetslösa coachande humbug!

Varför blir jag inte förvånad, utan bara förtvivlat förbannad?! Borgerlig arbetsmarknadspolitik urartar till att omfatta humbug och flera jobbcoachföretag är utan F-skattsedel. Kaos och ett galopperande förfall....både regeringen och Arbetsförmedlingen har tappat kontrollen.
Arbetlösa människor som skulle behöva få en utbildningsmöjlighet, hänvisas till möten med coachföretag som ägnar sig åt nyandlighet.
Det är ingen hejd på vad som får ingå, när privatiseringsvågen sveper över Sverige. Allt går att säljas med mördande reklam och våra skattepengar ska visst rulla, oavsett innehåll bara det går till privata utförare.
Vårt alternativ handlar om ett nytt spännande och brett utbildningslyft, för en verklig arbetslinje handlar om det livslånga lärandet. Det tror vi är ett bra sätt att möta framtidens arbetsmarknad.

söndag 20 februari 2011

Riktigt kul

I går, lördag, inträffade något riktigt kul. Jag fick första och största inlägget på NSD:s debattsida. Det är man ju inte bortskämd med. Dessutom en riktig viktig fråga. Det handlade om de framtida invetsetringarna i väg och järnväg i landet och särskilt i Norrbotten. Risken är uppenbar att det sätt man planerar och genomför inversteringarna på riskerar att fördyra projektet som genomförs så mycket att ungeför 40 miljarder går åt till fördyringar. Det innebär att andra viktiga investeringear som exempelvis mötesplatser utefter Malmbanan och mitträcke mellan Boviken och Rosvik (ni vet den där vägstäckan där en buss krockade med en personbil och 3 omkom) blir flyttade fram i tiden flera år. Det är inte riktigt kookt när det finns förslag på hur man ska komma till en bättre tingens ordning.

Sewn nästa kul sak. Jag ska åka till Tromsö på ett möte med andra parlamentariker från hela nordkalotten och övriga arktiska länder. Vi ska prata om viktiga frågor för oss här uppe i norr. Jag hoppas få med några saker i resolutionen från konferensen. Det viktigaste är att arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten uppmärsammas. Den är ju högre här i norr så åtgärder måste vidtas. Det andra är att den tranportkossidor som går från Asien via Ryssland, Finland och Sverige och sedan mynnar ut i Narvik blir verklighet. Det är några bitar på den banan som saknas och där måste respektive land ta krafttag. Vi bygger ju Haparandabanan för fullt och det är en del i "Northern Axis" som den kallas.

Jag ska komma tillbaka om berätta vad som hande på mötet när jag kommer hem.

fredag 18 februari 2011

Ökade klyfort och fattigabarn, samhället hänger ihop Maria Larsson

Barnfattigdom har debatterats flitigt den senaste tiden, både i tidningar och i riksdagens kammare. Förra veckan debatterade vi kring barnfattigdom, hemlöshet och vräkta barn. Igår fanns två interpellationer om just barnfattigdom.


I så väl dagens debatt, som förra veckans interpellations debatt om barnfattigdom och vräkning
av barn kritiserar Maria Larsson oppositionen för att inte veta vad man vill, och att ta upp irrelevanta frågor som sämre a-kassa, sjukersättning, brist på bostäder och arbetsmarknads politik.

Vi Socialdemokrater ser att samhället hänger ihop, försämrar man förutsättningarna för föräldrarna så påverkar det barnen. Fler föräldrar som inte kan försörja sig själva leder till fler fattiga barn.

Regeringens sk arbetslinjen, med ökade skillnader mellan de som är i arbete och de som inte har jobb leder inte till fler i arbete.

Istället leder det till fler som inte klarar sig på sin inkomst och behöver försörjningstöd.
Helt eller delvis. En konsekvens av att regeringen för en aktiv politik för att öka skillnaderna mellan de som har och de som inte har.Vi grälar ibland om vi verkligen kan prata om fattiga barn i Sverige, och om fattigdomen ökar. Det är helt enkelt att man mäter olika saker. Ute i övriga Europa använder man sig av relativ fattigdom som måttstock, helt enkelt för att man vet att det påverkar hur människor mår och deras chanser att utvecklas i förhållande till hur andra har det.


Men till syvende och sist, så spelar det ingen roll vilka siffror som är mest bekväma för oss beslutsfattare. Det som spelar roll är hur de barn som växer upp i fattiga familjer har det, den som inte kan gå på kalas för man kan inte köpa present, som aldrig haft en ledig sommar vecka med sin förälder, eller ens har skridskor till gympan. Deras situation blir inte lättare, eller ökar deras livschanser för att de finns folk som säger "tänk på barnen i Biafra."


Jag delar Maria Larssons uppfattning att möjligheten till egen försörjning är bästa vägen ur fattigdom. Poängen är jag inte tror att fler kommer i arbete för att man försämrar ersättningsnivåerna, drar undan arbetsmarknads åtgärder, tar bort utbildningsplatser och ger skattelättnader till de som redan har ett arbete. Ökade skillnader riskerar istället att bli till ärv fattigdom.


För att få försörjningstöd, helt eller delvis, krävs att du inte har andra tillgångar. Du kommer längre bort från samhället och får svårare och svårare att komma tillbaka.Barn har ingen egen inkomst. Fattiga barn, har fattiga föräldrar.
Samhället hänger ihop Maria Larsson.

Därför är det ytterst relevant att prata om de ökade skillnaderna i landet när vi pratar barnfattigdom.


Piteå-tidningens artikelserie:
Samhället måste hänga ihop, Vi har inte råd , Dolda barnfattigdom ökar

DN

Martin Moberg, illusterar med en seriestripp, Ylva Johansson, Högberg kopplar ihop lokala KD krav med regeringens politik, Alliansfritt påpekar Reinfeldst kreativietet när det handlar om siffror.

onsdag 16 februari 2011

Hearing om elmarknaden i riksdagen!

Idag har vi socialdemokrater i riksdagen haft vår hearing om elmarknaden. I näringsutskottet så hade vi hoppats på att borgarna tillsammans med oss ville vara med och anordna detta, men dom tyckte inte att det var någon prioriterad fråga. Det tycker vi och ordnade denna hearing. Vi kan inte acceptera att elpriserna fortsätter att öka vare sig för privatkonsumenten eller för företagen/industrierna. Här kommer bara några av alla de förslag som vi tycker behöver göras.2011-02-16

S vill sätta ner fastighetsskatt för hushåll som energieffektiviserar

Idag håller Socialdemokraterna en elmarknadshearing med flera av elmarknadens aktörer. Anledningen är de skyhöga elräkningarna som många elkonsumenter fått de senaste månaderna. Nu kräver Socialdemokraterna åtgärder för att kapa elpristopparna. Bland annat föreslår S att sätta ner fastighetsavgiften för hushåll som energieffektiviserar.

-Svenska konsumenter betalar mer för sin el än resten av Europa. Så behöver det inte vara. Vi vill ha en klimatbonus, hushåll som investerar i energieffektiviseringar och sänker sin energiförbrukning ska inte behöva betala fastighetsavgift på tre år, föreslår Lars Johansson, socialdemokraternas näringspolitiske talesperson.- Trots föregående vintrars elprisrekord har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att kapa elpristopparna inför denna vinter. Istället har Maud Olofsson nöjt sig med att tipsa utsatta hushåll om tjocksockor, treglasfönster och ylletröja. Tydligare blir inte bilden av regeringens passivitet. Nu är det hög tid att agera för att undvika ännu en vinter med nya prisrekord, säger Lars Johansson.Fler förslag som S föreslår för att kapa elpristoppar:• Inrätta Elpriskommission för att se över möjligheterna att pressa priserna på elmarknaden.• Se över prissättningen på elmarknaden: Idag pressar en mycket begränsad mängd importerad kolkraftsel upp det svenska elpriset. Undersök möjligheterna att kapa elpristopparna genom att dela upp elmarknaden i två marknader, med en bas- och en topplasttjänst. Detta utreddes redan 2006.• Tillsvidarepriset för elkonsumenterna bör avvecklas. För att föregå med gott exempel borde regeringen omedelbart ge Vattenfall i uppdrag att ta bort tillsvidarepriset.• Sätt fart på utbyggnaden av bland annat biokraftvärme och vindkraft: Höj målet till 30 TWh ny förnybar el till 2020. Då kan perioderna med dyr importerad kolkraftel förkortas. En större förnybar elproduktion gör att mer vatten blir kvar i magasinen och kan användas vid till exempel köldknäppar.• Energieffektivisera även lägenhetsbeståndet: Utvidga ROT-avdraget så att det också omfattar renoveringar av flerfamiljshus. Detta är viktigt inte minst i miljonprogramsområden där behoven är stora.

Medlemsutveckling en väg ut ur (S)krisen

I helgen har jag haft äran att få hålla kurs för våra nya medlemmar. Steg 3 i medlemsutbildningens om bland annat handlar om retorik och kommunikation. Jag säger äran, för det är verkligen det, möjligheten att få möta dessa engagerade och
brinnande människor som valt att lägga sin fritid på att vilja lära sig mer om hur man påverkar sitt samhälle.

Det är en stor förmån att få vara heltidspoltiker, nästan som att vara popstjärna för oss som är politisk intresserade. Man får ägna hela sin tid till att jobba med det vi tycker är som roligast. På min väg till uppdraget som ledamot har jag mött många människor som delat med sig av sin erfarenheter, och sina kunskaper. För mig känns det därför givet att på mitt sätt försöka ge tillbaka av det jag har fått.

Under vad som har känts som en lång deprimerande höst, där vi Socialdemokrater rannsakat oss, klätt och i säck och aska. I det närmaste rullat oss i tjära och fjädrar, krisat, och suttit på vår kammare och grubblat börjar det nu kännas som vår.

Den första spirande grönskan var Kriskommissionens seminarie på Rönneberga där Karin Pettersson, lyfte just vikten av medlemmarnas betydelse. Som jag har längtat efter att höra någon prata om detta. Hur viktig vår organisation är, och våra medlemmars betydelse för vår framtid. HBT-Sossen kallade seminairet för Redbull för röda rosor i sin postning från seminariet, jag kan bara instämma.

Vi är en folkrörelse, och medlemmarna är inte bara viktiga som våra budbärare för att nå ut med vår ideologi och vår politik. De är också bärarna av kunskaperna om hur samhället ser ut, och hur vi kan lösa problemen. Tillsammans blir vi kunnigare, och tillsammans kan vi göra en bättre värld är möjlig.

Tack till alla nya medlemmar för den tid och engagemang ni lägger ned.
Ni är behövda, på så många vis.

Även om jag var död som en sill när jag kom hem från Sunderby folkhögskola, efter en maraton vecka kände jag mig glad. En sovmorgon senare så känner jag mig och stärk och glad. Efter kriskommisionens rapport på gruppmötet i går kastade jag så väl säck som aska. Nu är det färdig krisat. Styrkan i att göra saker tillsammans är otvetydig, så huka er i bänkarna gubbar och kärringar: Nu laddar vi om!


Ps. Lite extra glad blev jag när jag på facebook upptäckte att Jonas, en av kursdeltagarna bloggat om helgen. Och att även han kände sig inspierad. Så se till att bli följare av Jonas blogg, ni som inte redan är det. Ds

Det händer i världen!

Sitter på kontoret och lyssnar på den utrikespolitiska debatten som just nu pågår i kammaren. Jag kan bara konstatera att utrikesministern läser sitt manus utan tillstymmelse till inlevelse. Jag tycker att utvecklingen i världen borde inspirera till lite mera, "hjärta och själ", om ni förstår vad jag menar. Att läsa innantill klarar de flesta av, men jag anser att Sveriges utrikesminister borde prestera något mera.
I vår riksdagsgrupp har vi haft en gruppdiskussioner om just utvecklingen i världen och vad vår utrikesdeklaration skulle innehålla. Jag deltog i en grupp som b.la pratade om kvinnor, barn och HBT-personers möjligheter och rättigheter. Mitt perspektiv och bidrag till den diskussionen handlade om alla de fackliga kamrater som kämpar världen över. Med risk för sin egna och sina familjer liv, kämpar de för fackliga fri- och rättigheter.
Jag hoppas innerligt att Urban Ahlin under dagens debatt, påminner kammaren om de fackliga kamraternas situation världen över!

tisdag 15 februari 2011

Fas 3

Det är bistert, inte bara i utetemperaturen, utan även inom borgarnas arbetsmarknadspolitik. 1 av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa och regeringen har ingen politik att komma med. Fas 3 är en återvändsgränd och frågan som behöver ställas är; hur tar sig människor vidare när man väl rutschat in i fas 3?! Den borgerliga regeringen är svaret skyldig, men det är klart att vi socialdemokrater har en hel del tankar, idéer och förslag.
Vi vill:
• Ändra reglerna. Fas 3 måste fyllas med innehåll så att långtidsarbetslösa inte fastnar i återvändsgränder.
• Långtidsarbetslösa i Fas 3 ska ges möjligheter att studera, delta i kompetensutveckling, få stöd att starta eget, eller delta i andra aktiva åtgärder som leder till jobb.
• Att Arbetsförmedlingen ges möjligheter och resurser för att kunna hålla regelbunden kontakt med de långtidsarbetslösa i Fas 3 i syfte att stötta och underlätta på vägen till arbete.
• Att slänga ut människor i Fas 3 löser inte långtidsarbetslösheten. Sverige behöver en aktiv jobbpolitik med utbildning, kompetensutveckling, näringspolitik, småföretag och forskning. Det krävs investeringar i subventionerade anställningar, t ex plusjobb, med avtalsenliga löner för att bekämpa långtidsarbetslösheten.
Så visst går det, men då måste man vilja använda politiken som ett instrument. Men den viljan tycks den borgerliga regeringen helt sakna.

måndag 14 februari 2011

Tips till infrastrukturministern Elmsäter-Svärd på besök i Norrbotten 14-15 februari

Idag, måndag 14 februari, så åker jag med kollektivtrafiken/länstrafikens buss från Överkalix till Kiruna. En vägsträcka på 27 mil och ett fantastiskt vackert vinterlandskap med solen, gnistrande snö över stora vidder breder ut sig. I Kiruna ska jag bl a träffa IFMetall, LKAB och s-kamrater för att resonera om möjligheterna och problemområdena när gruvan växer och Kiruna stads planer för den största statsflytt som någonsin skett i världen. Vilka utmaningar och möjligheter!
För att inte tala om de enorma satsningar som görs i Pajala av Northland Resourses. I Gällivare/Malmberget av LKAB och Boliden. I Västerbotten som har rena rama klondykestämning och i Bergslagen där flera små gruvor är på väg att öppnas.
Det är en oerhört snabb utveckling vi just nu får uppleva inom hela gruvsektorn i världen och särskilt i Sverige. Världen behöver så mycket mer av mineraler för att rusta upp samhällen, särskilt i tredje världen. Sverige har alltid stått sig starka och konkurrenskraftiga som exportörer av malmen från våra gruvor. Men Kina växer så det knakar och ska vi ha en möjlighet att hänga med så måste åtgärder sättas in omgående för att vi inte ska bli omspringda av de snabbfotade kineserna.
Här kommer tips till regeringen vad som behövs omgående, helst igår,

Ett mineralpolitiskt handlingsprogram måste tas fram av näringarna, akademierna, berörda kommuner och facken.

Gruvindustrin behöver personal med rätt utbildning. För få söker geovetenskapliga utbildningar samtidigt som vi har brist på bergtekniker och ingenjörsgeologer. Det krävs omgående satsningar på yrkeshögskoleutbildningar. Fler gymnasieutbildningar med inriktning mot geovetenskap är ett måste!

Luleå Tekniska universitet borde ha status som Mineraltekniskt Centra inom hela EU!

Nytt forskningscentra med fokus på vidareförädling och kommersialisering av mineraler.

Den s k malmfältsgruppen bör ges ett vidgat uppdrag att utreda förutsättningar att stimulera det lokala småföretagandet att investera/utveckla näringen inom/kring gruvorna.

Ock, till infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd som besöker vårt Norrbotten idag och imorgon vill jag bara säga – Öppna upp dina ögon och se, ta till dej vad som faktiskt händer på vårt län och förstå att om Sverige fortsättningsvis ska kunna fortsätta och konkurrera och ligga i framkanten på mineralområdet så behövs mer investeringar i infrastruktur, kraftförsörjning, vägar, järnvägar och hamnar för att på ett miljömässigt bra sätt klara av de ökande nödvändiga malmtransporterna.

Ministern, det här är ett stort finansieringsansvar som staten måste bära och långt mycket viktigare än att bara ha fokus på skattesänkningar och en växande tjänstesektor med låga löner och urdåliga villkor!

torsdag 10 februari 2011

Pappaledigheten är över, dags att varva upp.

Inledde detta år med väntan, väntan och ännu mera väntan. Inte på partikongress och partiledarval, inte på att få sparka i gång riksdagsåret eller att vårsolen för första gången detta år ska titta fram och värma. Utan på att än en gång få bli pappa!

Fredag den 21/1 kom han så äntligen vår lilla son, 11 dagar över tiden men med en raketfart när han äntligen bestämt sig. Har sedan dess varit pappaledig och bara njutit dagarna i ända. Luktat, myst, tittat och kännt mig hög på kärlek och fascination över vilka små skapelser bebisar verkligen är. Underbara dagar!

Nu är dock pappadagarna över sedan en vecka tillbaka och det är dags att varva upp för en intsensiv och händelserik vår. Började med överläggning mellan alla 26 bänkansvariga ledamöter där den stora omorganisation vi nu gör för att stärka oss organisatioriskt och kommunikativt givetvis stod i fokus. Ett tufft förändringsarbeet men som när det är klart kommer att vara en viktigt del i vårt intera arbete med att vinna väljarnas förtroende igen 2014. Vi kommer att lyckas!
Denna vecka har jag sedan ägnat åt riksdagsårets alla migrations- och asylmotioner som vi nu påbörjat behandlingen av i utskottet. Ett tufft och område jag fått förroende att vara talesperson med massor att lära. Men samtidigt ett så ideologiskt och viktigt område där utmaningarna är stora. Återkommer på området, var så säker.

Igår medverkade jag sedan på BRIS 40 års jubileum i en paneldebatt med bla Barnombudsmannen och Barnminister Maria Larsson (KD). Tror den kommer på Svt24 här inom kort. En bra debatt men där löfterna från regeringen kring barns rättigheter var nära på noll. Att slakta arbetsmarknadspolitiken, sabba a-kassan och skapa en sjuk sjukförsäkring fixar man på nolltid, medans andra frågor "bara måste man ha förståelse för tar flera år". Jag tror bestämt det heter ointresse och handlar om dåliga prioriteringar. Debatten kommer att fortsätta.

Har idag tagit en sväng hem till Luleå för att hinna träffa barnen och hjälpa till på hemmaplan lite innan det ikväll bär av neråt igen för att medverka på ett valvinnarseminarie på 68:an. Så just nu hänger han här på magen i sin babybjörn och sover rofullt. Underbart är bara förnamnet!

lördag 5 februari 2011

Inga "hästar" att satsa på....när vi ska välja partiordförande?!

Jag råkade höra på radion i morse, att valet av vår nästa partiordförande var som att försöka satsa i ett lopp utan hästar. Efter en promenad och lite eftertanke, så konstaterar jag att det till viss del är rätt. Fram till nu har den demokratiska processen inom partiet handlat om egenskaper, förmågor och personlighet. Eller kriterierna som det så vackert kallas. I mina öron låter det nästan som Kriteriet, ja ni vet den där travtävlingen som handlar om att någon ska vinna, det där super-prestigefyllda loppet. När jag tänker efter, så finns vissa likheter......
Nåja, men nu gå den demokratiska debatten vidare i partiet, nu ska namn som passar in på kriterierna vaskas fram.
Media har gjort sitt bästa för att öka på oddsen och verkligen ansträngt sig för att få vara den som ställer upp kandidaterna på startlinjen. Men media missade poängen, att det är medlemmarna i partiet som ska välja ordförande. Ingen annan. En viktig poäng att minnas, när 500 företagledare tillfrågas om sin önske-partiordförande hos oss. Det går sååååå bra så, att bli medlem och därmed ha rätt att vara med och välja.
Jag tror att många medlemmar har sin egen favorit, det har jag i allafall!!
I mitt nästa inlägg ska jag berätta vem min favorit är......