tisdag 18 december 2012

Jobben, jobben och jobben

När julhelgen snart är här, så pågår debatterna i kammaren i en strid ström. Jag har min utskottsplacering i arbetsmarknadsutskottet, och vi har debatterat våra områden som är arbetsmarknad, jämställdhet och integration. Som det är nu, så är 400 000 människor arbetslösa i Sverige varav mer än 100 000 är ungdomar. Det är hisnande siffror och bakom varje siffra finns en människa, det är väldigt viktiga att komma ihåg. Långtidsarbetslösheten växer lavinartat och under regeringens sex år vid makten har den nästan tredubblats och för ungdomar har den ökat med 60 %. Nu vet jag att Norrbotten sticker ut och har ett bättre utgångsläge och det känns bra. Men även vi har långtidsarbetslöshet bland ung som gammal, vi är beroende av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Så vad har regeringen då haft för "medicin" att erbjuda; - Fas 3 är ett misslyckande, en återvändsgränd som är utformat som en ändstation. 32 800 människor finns i fas 3 och nya människor kommer till i en strid ström. - Jobbcoacherna har det satsat stort på. Men utvärdering visar att för stora grupper arbetssökande funkar det inte alls. - Af har granskat sig själv och där visar det sig att hälften av de långtidsarbetslösa inte fått någon dokumenterad hjälp. Bland utrikesfödda lämnas över hälfen mer eller mindre vind för våg. Nyanlända kvinnor får en mycket mindre omfattande hjälp i etableringsreformen än nyanlända män. Samtidigt som myndigheten skickar tillbaka mängder av pengar till statskassan. - Utbildning leder till jobb, samtidigt så har regeringen kraftigt skurit ner på det statliga stödet vuxenutbildningen. Regeringens jobbpolitik har helt enkelt havererat och männsikor står utan jobb. Vi socialdemokrater satsar stort i vår budgetmotion på utbildning, genom bristyrkesutbildning, vuxenutbildning, yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och universitet/högskola. Alla former av satsningar på utbildning, det livslånga lärandet gagnar både oss som individer och samhällsutvecklingen. Fas 3 ska avskaffas och taket i A-kassan ska höjas. Af måste förnyas och medel måste kunna användas friare, målet måste vara att matcha till jobb och utbildning.

måndag 17 december 2012

Debattinlägget om integration

Hoppas nu länken funkar.....har fått ett nytt tekniskt hjälpmedel som jag inte riktigt kan ännu,,sorry!

Länge sedan sist.....

....känner mig som en skurk när jag inte skriver några inlägg på bloggen! Det är inte så att det inte finns något att skriva om, det verkar mera vara min skrivtorka. Jag ska försöka bättra mig och prioritera bloggen. För utan inlägg, ingen blogg! Idag har mitt utskott kammardebatt om arbetsmarknad och arbetsliv och sedan fortsätter integration och jämställdhetsdebatten. Jag började debatten om Integration och jämställdhet förra veckan, den blev avbruten pga tiden, vi slutade kl.23.00 på kvällen. Ni kan läsa och se den på riksdagens hemsida...skickar med länken här; Integration eller etablering, det beskriver läget bättre tycker jag, är eller borde inte vara så svårt. En arbetsmarknadspolitik, en bostadspolitik och en utbildningspolitik är svaret på hur vi löser etablering, etablering både för utrikesfödda och unga. För när välfärden krackelerar så betalas priset av människor, individer som har några steg längre att gå för att få jobb och en bostad. Det borde inte vara så himla svårt för ett land som önskar vara en nation som utmärker sig för sin välfärd. Men jag tror vi behöver en ny regering som har fokus på jobben och inte en regering som uppenbarligen inte klarar av jobben. Sverige har 400 000 människor som väntar, önskar och kämpar för att få ett jobb.