torsdag 3 juli 2008

Sänk rösträttsåldern!


Vad är det för demokrati vi lever i egentligen
, där bara en femtiondedel av riksdagens ledamöter är under 30 samtidigt som en femtedel av befolkningen är under 18?

2000 – talets stora demokratifråga är hur vi ska kunna ge den representativa demokratin ökad legitimitet för att även en stor grupp ungdomar ska inkluderas i det politiska systemet. Ett viktigt förslag på det här området är en sänkt rösträttsålder till 16 –år, som är ett avsevärt steg i en demokratisk utveckling. Det möter kraftigt mothugg med hänvisning till att ungdomar inte kan ta ansvar och har för lite livserfarenhet och kunskap. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv borde det anses som lika oväsentligt som förmögenhet och klasstillhörighet när det kommer till hur stort politiskt inflytande man ska ha. Det är dessutom precis samma argument som åberopades av de konservativa gråsuggorna under 1800 och 1900 talen för att motarbeta allmän rösträtt och ökad jämlikhet i Sverige.

Utvecklingen av den representativa demokratin i Sverige har avstannat sedan den senaste stora förändringen i Regeringsformen 1974. Numer sker bara marginella finjusteringar och inga större reformer för att utveckla demokratin vinner tillräckligt gehör för att kunna verkställas. Socialdemokratin som under hela 1900 – talet i strid med högern, fram till 1974, drivit på reformer för att främja och utveckla den representativa demokratin successivt, har de senaste 38 åren gjort avsteg från den aktiva demokratiskt progressiva linjen och valt att inta en neokonservativ och avvisande inställning till nya förslag på området. Den representativa demokratin måste ständigt ifrågasättas och debatteras för att fungera och utvecklas, vilket vi måste lyfta inom vårt parti.

Visste du att: Som europeisk medborgare, har en 16 - årig Svensk, större demokratiska möjligheter i en tysk delstat än i Sverige. Han eller hon kan flytta till en delstat där 16 - års rösträttsålder råder och åtnjuta den yttersta möjligheten till medborgarinflytande.

De tyska Socialdemokraterna har insett, med historiska erfarenheter av nazismen, att en förstärkt demokrati är det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Man har förstått behovet av en sänkt rösträttsåldern bl.a. för att motverka den underrepresentation av unga som råder i de flesta demokratiskt valda beslutande organ. Ännu viktigare - med tanke på det globala klimathotet, den fråga där den äldre generationen som sitter på makten kan tänkas ha kortsiktiga ekonomiska intressen som kan fördärva miljöpolitiken och strävan efter att uppnå ett internationellt samarbete för att minska utsläppen och bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Därför driver Socialdemokraterna i Tyskland frågan om en sänkt rösträttsålder i alla nationella val, förutom de kommun- och delstats – val där man redan har 16 års rösträttsålder. Inte helt oväntat motsätter sig den tyska högern, med kristdemokraterna i spetsen, en sådan reform.

I Tyskland har delstatsvalen med 16 – års rösträttsålder haft väldigt positiva effekter, enligt den kartläggning och analys som ungdomsstyrelsen har gjort. Inga farhågor som man hade innan valen besannades. Demokratiska krafter har mobiliserats och de politiska partierna vitaliserats.

13 länder i världen i dag tillämpar 16 års rösträttsålder i kommunala, regionala val och nationella val. I Europa har Schweiz, Tyskland och England 16 – års rösträttsålder i de flesta kommunval och många regionala val. I Österrike har dessutom ett enigt parlament tagit beslut om en 16 – års rösträttsålder i alla nationella val.

I dag håller sig ungdomars inflytande inom en alltför snäv ram och vi har inget avgörande medborgarinflytande. Rösträtten är kärnan i demokratin och om en grupp inte har rösträtt så omfattas de heller inte av det demokratiska systemet.

När man är 15 så blir man straffmyndig och förväntas respektera de lagar som riksdagen stiftar. Vid 16 års ålder upphör vanligtvis skolplikten och man får ta hand om sin egen inkomst. Varför ska man då inte kunna påverka vem som bestämmer om skatter och gymnasieutbildningen? Om rösträttsåldern sänks till 16 år blir dessutom den reella rösträttsåldern 18 år, dvs. nuvarande rösträttsålder.

Det verkar finnas en njugg inställning när det gäller förslag till banbrytande förändringar inom demokratin, i vårt parti just nu. Det är synd. Ska vi om 10 år tvingas titta tillbaka och skamset inse att SSU och Socialdemokraterna motarbetade frågan om 16 – års rösträttsålder? Precis som högern bittert tvingas konstatera att de under 1800 - och början av 1900 – talet motverkade allmän och kvinnlig rösträtt?


Robin Enander, robin.enander@hotmail.com

Lästips: Vänstervindar, Solidarnosc, SSU

--------------

Kramgo Arvidsjaurbo, tjejgalen socialist, tankspridd halvpolack, fotbollsspelande trumpetare, heltokig SSU:are. Veckans sommargäst här på norrblogg är Robin Enander 15 år, som skriver från Jelenia Góra i sydvästra Polen.

3 kommentarer:

Petter Larsson sa...

Ibland tycker jag nog det är mer intressant att diskutera en höjning...

Robin Enander sa...

Dra nåt gammalt över dig ;p

Gammal och vis sa...

Dina argument skulle kunna användas för att diskutera fem års rösträttsålder. När tänker du ge dig och inse att arton år är en bra gräns?

Sen verkar dagens sextonåringar ha en iq jämförbar med den hos forntidens neandertalare.