söndag 18 maj 2008

Måste bara berätta att i veckan som varit har jag haft en prao, My Pahikka-Aho, hos mej i riksdagen. My är en 17 årig tjej från Överkalix som nu går sitt andra år på gymnasiet i Luleå (ledarskapsprogrammet). Hon har följt mej från måndag t o m torsdag på alla möten och allt annat som varit i riksdagsuppdraget. Det har varit kul att ha med henne. Hon är inspirerande, alert och mycket samhällsintresserad.

Just nu är det mycket med försvaret och det förslag om neddragningar som ska ske. Idag har jag tillbringat dagen med Hemvärnet i Boden. De har berättat för oss tre riksdagsledamöter (jag, Leif Pettersson och Stefan Tornberg) som var med om deras verksamhet. vi har även varit ute och sett på plats hur övningar m m går till praktiskt. Mycket intressant och givande dag.

Så här skriver Kurirens nättidning om vårt besök idag


Stödet sämre om hemvärnet bantas
BODEN.
Om utbildningsgruppen inom hemvärnet i Kiruna läggs ned kan stödet till samhället vid krissituationer försämras i Norrbotten. Det menar Harry Thornéus, chef för Norrbottensgruppen.
- Vi kommer att få lösa allt härifrån Boden, det är klart att det blir tyngre, säger han. Under helgen övade Lule älvdals hemvärnsbataljon, en styrka på omkring 275 hemvärnsmän och kvinnor, i skogarna kring Boden. Under söndagen var även riksdagsledamöter på plats från länet. Dessa har bjudits in för att få en bild av hur hemvärnets verksamhet fungerar, inte minst med tanke på att utbildningsgruppen i Kiruna enligt det senaste förslaget från försvaret kan försvinna. Flera andra av landets utbildningsgrupper inom hemvärnet föreslås också avvecklas. Harry Thornéus betonar hur viktiga de stödinsatser som hemvärnet bistår med är och att det utan tvekan innebär en ordentlig förlust om utbildningsgrupper tas bort.


- Om Lapplandsjägargruppen försvinner från Kiruna kan det bli svårare för oss att ge ett lika bra stöd till samhället som i dag. Hemvärnet sköter det nationella skyddet, påpekar han.


Större område


Om Kirunas utbildningsgrupp tas bort blir det geografiska område som Norrbottensgruppen får ansvara för betydligt större. Det kan försvåra vid övningar, menar Harry Thornéus. Det kan också bli ännu svårare än i dag att rekrytera nya hemvärnsmän och kvinnor, påpekar han, eftersom de då kan komma att organiseras under Norrbottensgruppen med Boden som bas.


Kostnaden för hemvärnet motsvarar 1,5 procent av Försvarsmaktens totala budget. Rena kaffepengarna, tycker riksdagsledamoten Karin Åström (s) som närvarade vid övningen på söndagen.


- Det är ett dåligt förslag att minska på hemvärnet. Norrbotten utgör 25 procent av landets yta, det är viktigt att försvaret har en lokal förankring här vid kriser och olyckor, säger hon.
Läs mer om hemvärnsövningen och riksdagsledamöternas besök i måndagens tidning.Linda Kask

--------------------------------------------------------------------------------

2 kommentarer:

Hvsoldaten sa...

Major Harry Thornéus, Boden, har hastigt avlidit under sitt femtionionde levnadsår. Han sörjes närmast av hustru, barn, barnbarn, mor, syskon och många vänner samt av arbetskamrater.
Harry Thornéus var en mycket skicklig utbildare och ledare med ett brett register och genuint intresse för försvaret. Han började och slutade sin militära bana vid Norrbottens Regemente I 19 och lämnar ett stort tomrum efter sig.
I början av 1980-talet tjänstgjorde Harry vid Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. Den tjänstgöringen kom sedan att prägla hela Harrys fortsatta gärning som officer. Han upplevde bland annat, som chef för en fallskärmsjägarpluton, U 137-incidenten i Karlskrona skärgård 1981.
Efter FJS återvände han till I 19 och verkade som chef för Livkompaniet (skolkompaniet) och sedan Torneå kompani. Han var också chef för utbildningen av de första officerarna vid regementet i den nya befälsordningen och präglade med sin personliga ledarstil de unga officerarna till nytta än idag.
Under åren 1988-1995 arbetade Harry vid Norrbottensbrigaden med slutbefattningen som stabschef. Under denna period var försvaret tydligt målstyrt med "krigsförbandet i centrum". Åtskilliga stridsplaner och följande fältövningar har Harry utarbetat och genomfört. Harrys starka engagemang för brigaden var av mycket stor betydelse för dess utveckling.
Under denna period ledde Harry också ett stort antal stridsövningar som förevisningar för militära skolor och för inhemska och utländska gäster som besökte regementet. Den årliga förevisningen för Försvarshögskolan nådde närmast legendarisk nivå. Många är vi även som minns Harrys stora stridsövningar på Lombens skjutfält. Det var mycket pedagogiska förevisningar som visade samordning av olika vapensystem och genomfördes med skarp ammunition. Under lång tid ansvarade Harry också för försvarets mycket uppskattade uppvisningar vid den årliga Noliamässan.
Harrys breda erfarenhet kom väl till användning när han blev sektionschef vid Underrättelse- och säkerhetssektionen vid Norrbottens försvarsområde, Fo 63. Hans breda kontaktnät i, och sällsynt goda kunskaper om, Finland hade stor betydelse för Harrys framgångsrika arbete. Harrys intresse för finländsk krigshistoria och i synnerhet för striderna under andra världskriget är väl känt. Många är de resor till slagfälten i Finland som Harry ansvarat för på sitt mycket speciella och magnifika sätt - de är oförglömliga upplevelser.
1999 blev Harry chef för hemvärns- och frivilligverksamheten inom hela Fo 63, sedermera Norrbottensgruppen. Trots stora förändringar och mindre resurser skapade Harry med sina medarbetare förband som uppmärksammades inom hela Försvarsmakten.
En av höjdpunkterna för Harry var när den högsta militära ledningen ville göra studiebesök för att få ta del av verksamheten. Harry kände en stor omsorg om sin personal och det är signifikant att Harry gick bort i samband med ett hembesök hos en hemvärnsman som drabbats av en svår sjukdom.
Trots att Harry närmast alltid var i tjänst hann han utöva sina favoritsporter skidåkning och orientering - han var en skogskarl. Under de senaste åren hann Harry även med att utöva skytte. Harry var ordförande i Norrbottens skytteförbund och skulle ha haft en viktig roll i det kommande Militära VM som äger rum i Boden i september 2008.
Harry var inte personen som omedelbart släppte andra nära inpå sig, utan snarare ville han hålla ett visst avstånd. Men den värme, humor och känslighet som fanns bakom var inte att ta miste på. Hans snabba och målande kommentarer kommer vi alltid att minnas.
Vi är många som nu sörjer vännen och kollegan Harry och hans gärning kommer att fortsatt vara levande i vårt och mångas minne, länge.
Jan Mörtberg, överste,
regementschef
Göran Honkamaa, överste 1.graden, f d försvarsområdesbefälhavare
Göran Ahlman, major
f d chef arméns musikkår Norrland
Görgen Lundgren, major, hemvärnsbataljonschef

Anonym sa...

vad jag letade efter, tack