måndag 5 maj 2008

Barn ska ha rätt att utvärdera sina lärare!

Ser att Karin i morse uppmärksammat Ilmar Repalus förslag att ge elever i gymnasiet rätt att utvärdera sina lärare. Jättebra att frågan lyfts, själv vill jag dock gå längre! Jag tycker faktiskt att ALLA barn, utifrån sin mognad och möjlighet, ska få utvärdera sina lärare om vi menar allvar med barnkonventionen och barns rättigheter. Har motionerat i ämnet tillsammans med några kamrater i riksdagen. Vad är vi egentligen rädda för?

Inga kommentarer: