måndag 12 maj 2008

Go Mona, go Mona!

Så var vi igång, Jobbtoppmötet har startat!

På vår hemsida kan man ta del av en mängd material, rapporter, artiklar mm kring jobben, vårt rådslagsarbete och givetvis dagens jobbtoppmöte. Varför inte surfa in och titta på WebbTV?

Mona har nu äntrat talastolen och pratar om arbetet vi gjort sedan valförlusten, vår vässning och skärpning av jobbpolitiken som pågår, förflyttningar vi står inför och en rad förtydliganden vi behöver göra. Vi sossar står för såväl inkomsttrygghet som förändringstrygghet på en arbetsmarknad som ständigt förändras och ställer nya krav. Vi värnar jobben men har också en politik som är jobbskapande till skillnad från den sittande regeringen.

Mörkrädd är ju bara förnamnet när man hör att över 90 000 jobb gått förlorade med denna regeringen när man så brutalt slaktat stödet för människor att utbilda sig genom livet. Företagare vill anställa, arbetslösa vill arbete men där emellan har regeringen lyckats sabba hela utbildningskedjan och rekryteringarna går i stå...

Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem!

Inga kommentarer: