onsdag 18 juni 2008

Pinsamt Landshövding Eriksson!

Jag kan inte säga att det är annat än pinsamt att idag ta del av Barnombudsmannens senaste rapport kring hur länsstyrelserna jobbar med barnkonventionen. Norrbotten, en av dom fem sämsta i landet, vi tar det en gång till Norrbotten - EN AV DOM FEM SÄMSTA I LANDET!

Jag utgår ifrån att BOs rapport blir en väckarklocka för myndigheten. Om länsstyrelserna inte snabbar på arbetet med barnkonventionen blir det svårt att nå de mål som regering och riksdag har satt upp i den nationella strategin för att förverkliga barnkonventionen. Det konstaterar Barnombudsmannen i rapporten "Vilja och uthållighet - Barnkonventionen i länsstyrelserna 2007" som presenterades idag. Fem länsstyrelser har varken fattat beslut om eller har skrivningar om hur de ska arbeta med barnkonventionen - en av dem är Länsstyrelsen i Norrbotten det är ju så man skäms.

Norrbotten på en jumboplats, skärpning landshövding Eriksson! Barns bästa ska sättas i främsta rummet och nu är det bara att kavla upp ärmarna och ta tag i problemen. Här behövs det tydliga signaler från hövdingen själv att frågorna är viktiga. Konventionens anda och intentioner ska återspeglas i allt beslutsfattande och alla verksamheter som rör barn och barnkonsekvensanalyser ska göras vid alla statliga beslut som rör barn, så enkelt är det. Det finns faktiskt en nationell strategi att leva upp till och jag utgår ifrån att vi redan i början på hösten får se ett påbörjat tydligt och målmedvetet arbete kring dessa viktiga frågor vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Barn och unga i Norrbotten har rätt till en landshövding och en länsstyrelse som bryr sig och aktivt jobbar med barnperspektivet!

Inga kommentarer: