onsdag 18 juni 2008

Klyftor och stagnation!

Just nu pågår finansdebatten i kammaren med finansminister Anders Borg i talarstolen. Han pratar om hur bra deras politik är och hur de lyckas fixa massor av jobb m m . Det verkar vara teorins värld som gäller för Borg, för bakom dessa siffror han hänvisar till finns människor som lever i den vardagliga verkligheten.

Finanspolitiska rådet har dömt ur regeringens politik och säger att den är ett misslyckande. De tar särskilt upp borgarpolitikens misslyckande med att pressa ut ca ½ miljon människor från arbetslöshetsförsäkringen. Vad händer nu med dem när lågkonjunkturen nu kommer och arbetslösheten ökar? Det är endast socialbidrag som återstår för dessa grupper.

Borgs människosyn lyser igenom och hans politik blir mer och mer tydlig ju längre han står i talarstolen: Klyftor och stagnation!

Inga kommentarer: