onsdag 18 juni 2008

Idag röstar vi NEJ till regeringens FRA-lag!

Så har då dagen kommit för den votering som kanske bland allt borgarna driver igenom ändå väckt störst uppmärksamhet, det handlar så klart om FRA och en utökad försvarsunderrättelse som idag ska klubbas.

Som officer, riksdagsledamot och sosse är jag helt övertygad om att vi behöver en väl fungerande underrättelseverksamhet. Det handlar vår alliansfrihet, säkerhetspolitik och inte minst att öka kunskapen och vetskapen kring hot mot vårt land eller alla de svenska män och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fred och säkerhet.

Vi vill anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kan möta dagens och framtidens hotbild. MEN detta måste göras på ett sätt så intigritetsskyddet för den enskilde aldrig hotas! Tyvärr har regeringen med Reinfeldt i spetsen under det år vi lyckats förhala lagförslaget inte gjort något för att förbättra det hela vilket inte kan stavas annat än PINSAMT!

Gör om, gör rätt! Idag röstar jag och övriga i oppositionen NEJ!

Inga kommentarer: