onsdag 11 juni 2008

Partiledardebatten pågår i kammaren!

Fredrik Reinfeldt har just berättat för kammarens ledamöter att konjunkturen och att priset på citroner spelar roll för hur folk i Sverige har det och kommer att ha det framöver.
Ingenting om hur dom enorma skattesänkningar för dom allra rikaste faktiskt har betalas av sjuka, arbetslösa och pensionärer!

Inga kommentarer: