måndag 16 juni 2008

Dags igen för reservatavsättningar!

Idag har jag haft debatt om skogspolitiken. Från våra nordligaste sex län så har vi lämnat in en motion på hur vi ser på skogspolitken i framtiden. Sammanfattningsvis så vill vi se en mer offensiv skogspolitk där tillväxtmål och miljömålen går mer hand i hand.

Samtidigt idag med debatten så kom ett pressmeddelande från Svea Skog där de har belutat att teckna avtal med Naturvårdsverket om att avsätta ytterligare 70 000 HA skyddad skogsmark. Miljö - och jordbruksministern Eskil Erlandsson kommenterade detta med att det handlar om 431 områden som är uttagna över hela Sverige. Han tyckte det var bra och att det blir ett rejält bidrag till att nå de miljömål som riksdagen har lagt fast för några år sedan.

Ja det är väl bra att vi når miljömålen, men det får inte bli som tidigare att största avsättningarna blir uppe i Norr. Idag så har Norr- och Västerbotten avsatt 1/6-del av produktiv skogsmark medans resterande Sverige har avsatt 1/20-del. Jag har idag i debatten ställt krav att Svea Skog och ministern med sitt huvudägaransvar tänker om och lägger merparten av avsättningarna i mellersta och södra Sverige. Enligt säker källa så finns det skyddsvärda områden där också.

Vore även intressant att man åstadkommer en reservatsstrategi som gör det säkrare vid tillsättande av reservat och som håller långsiktigt!

Inga kommentarer: