tisdag 24 juni 2008

Investerar för ökad konkurrenskraft!

Idag regnar det. Passar bra för mej som sitter inne vid datorn och funderar på vad jag ska ta upp vid min medverkan i Almedalen och om vår s-politik för Forskning och Innovation. Naturligtvis ligger min och vår s-syn och ingång i den debattartikel jag nyligen publicerat i Ny Teknik. Här kommer den:

Investera för ökad konkurrenskraft!

Det behövs kloka investeringar för att göra Sverige ännu mer konkurrenskraftigt nu när den internationella ekonomin mattas av. I höst presenterar vi ett nytt forskningsprogram, skriver Karin Åström, ansvarig för forskningsfrågor (s).

Sverige möts av en allt hårdare internationell konkurrens. Men denna kan inte mötas med lägre löner eller försämrade arbetsvillkor. Det som andra länder gör billigare ska vi i Sverige göra bättre.

Den borgerliga regeringens politik med skattesubventioner till branscher som inte klarar sig på egen hand gör Sverige mindre framtidsinriktat. Jobb skapas inte med subventioner utan med investeringar.

Vi socialdemokrater vill därför investera för att stärka svenska företag och svensk forskning. Vi vill göra det i dialog med de olika branschernas och akademins företrädare. Nu när den internationella ekonomin mattas av behövs det kloka investeringar för att göra Sverige ännu vassare, kreativare och mer konkurrenskraftigt.

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Investeringar i forskning återbetalar sig i form av kunskap och utveckling av samhället. De är en grundförutsättning för fortsatt konkurrenskraft. Sverige har stora möjligheter till en fortsatt stark ekonomisk utveckling under många år framöver, om vi investerar i det som bygger svenska företags styrka: kunskap och kompetens.

Den borgerliga regeringen har varit påfallande passiv när det gäller samarbetet med näringslivet - inte minst i forskningsfrågorna. Jämfört med andra OECD-länder ligger Sverige högt när det gäller investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP. Men denna position måste försvaras. Därför vill vi öka de offentliga anslagen till forskning till 1 procent av BNP.

Redan i vår skuggbudget i höstas satsade vi två miljarder kronor mer än regeringen till forskning 2008-2011. På detta tillkommer de 3,3 miljarder som vi 2009-2010 öronmärkt för energiforskning och investeringar i ett hållbart samhälle.

Till hösten kommer vi socialdemokrater att ytterligare presentera vår inriktning för forskningspolitiken i en forskningsmotion. Redan nu kan vi dock avisera att den kommer att innehålla ett nytt forskningsprogram - Konkurrenskraft Sverige.

Förebilden är det handslag med fordonsindustrin som vi presenterade i våras och där 500 miljoner kronor per år avsattes för fortsatt fordonstekniskt spetskunnande inom miljö och säkerhet, nya jobb och ett gemensamt krafttag mot klimatförändringarna.

Nu vill vi gå vidare.

Och tillsammans med andra centrala delar av svenskt näringsliv utforma nya forskningsprogram för ökad konkurrenskraft.

I dagarna bjuder vi in näringsliv, fack och akademi för att gemensamt utforma det kommande forskningsprogrammet. Totalt avsätter vi en miljard kronor för ändamålet och vi förutsätter att näringslivet investerar minst lika mycket.

Vi ställer också tydliga krav. Investeringarna ska främja forskning som håller internationell världsklass. De ska ha en tydlig profil mot kommersialisering och innovationer, småföretagens möjligheter att använda forskningsresultaten ska särskilt uppmärksammas.

Investeringarna ska främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan näringsliv och akademi, exempelvis genom gemensamma doktorandprogram och ska särskilt främja tjänstesektorns behov av relevant forskning. Satsningar på exempelvis tjänsteforskningsinstitut kan vara aktuellt.

Karin Åström, (s) ledamot i näringsutskottet med ansvar för forskningsfrågor.


p.s Vad tycker du som läser detta? Hör av dej med synpunkter och vad du tycker är viktigt att ta med i en framtida framåtsyftande forskningspolitik.

Inga kommentarer: