torsdag 12 juni 2008

Kriminell prostitution = snatta på bibliotek!

Sitter och lyssnar på Riksdagens frågestund som alltid sänds via tv varje torsdag mellan 14 - 15.00. Där kan vi riksdagsledamöter ställa allmänpolitiska frågor till de ministrar som då kommit till riksdagen. En märklig och samtidigt tragisk fråga ställdes av min kamrat Eva-Lena Jansson från Örebro.

Gratistidningen Metro rapporterar idag att borgarnas införande av hushållsnära tjänster används numera även för att köpa sig prostituerade. Eva-Lena ville veta vad regeringen anser om detta och om man inte var beredd att tillskjuta mer pengar till skattemyndigheten för att man ska bättre kunna granska aå att inte hushållsnära tjänster används till kriminelll verksamhet.

En grå och saktfärdig Leijonborg försöker med att snuttifiera frågan och jämföra den hårt kriminella prostitutionen med "snatta på bibliotek", "en viss företeelse i samhället"! Det är frustrerande och upprörande och hur många andra kriminella tjänster kan vi skattebetalare få subventionera via hushållsnära tjänster? Som vanligt så blev det inget svar på frågorna utan igen en hyllning till de nya subventionerade jobben, alltså även kriminell prostitution!

Inga kommentarer: