torsdag 22 januari 2009

Varselvågen sprider sig.....

Nu kan vi se att varselvågen har nått fram till tjänstemännen och därför så föreslår vi en investering i människors utvecklingsmöjligheter genom något som vi kallar "Spetskompetenslyftet".....

-Vi vill se ett spetskompetenslyft för tjänstemän som drabbas av varsel. I  stället för att säga upp anställda kan företaget då se till att de vidare­utbildas. När konjunkturen ­sedan vänder, kan de återgå i arbete igen – och har då nya kunskaper som kan stärka företagets möjlig­heter. Vi föreslår därför en investering på 20 000 platser inom ramen för ett spetskompetenslyft.

Inga kommentarer: