onsdag 28 januari 2009

Sådan matte sådan hund

Läser i DN att Försäkringskassan nu ska börja redovisa sina väntetider på ett nytt sätt och hipps vipps så blir de kortare och målen uppfylls. Pinsamt kan man ju tycka men sådan matte sådan hund. När den moderatstyrda högerregeringen lanserade sitt utanförskap inför valrörelsen var det med en modell av räkning. Idag när man sitter vid makten så är helt plötlsigt med ett annat sätt att räkna. Varför byta? Jo, kanske för att man inte vill visa att borgarnas utanförskap slukat tusentals till genom en orättvis och klantig politik.

Inga kommentarer: