onsdag 21 januari 2009

Regeringsföreträdare tror inte på lagens normerande roll

Antingen tror den Moderatstyrda regeringens representanter inte på lagstiftningens normerande roll eller så tycker man inte att frågorna är viktiga.

Idag har vi debatterat några olika områden i Civilutskottet och eftersom utskottet spänner över många områden blir det lite gott och blandat i debatten. På mitt uppdrag låg att debattera de förslag som regeringen lagt fram för att helt plocka bort revisionsplikten för företagen i landet. Med detta förslag skulle det innebära att endast 4% av företagen skulle omfattas av revisionsplikt. När den infördes var det för att komma åt ekomomisk brottslighet och fusk.

Det är lite anmäkrningsvärt att den regering som gick till val under parollen STOPPA FUSKET, och har dragit åt snaran kring arbetslösa och sjukskrivna för att fusket ska upphöra inte tror att företagen behöver någon kontroll alls. Det är alltså skillnad på folk och folk.

Att vi Socialdemokrater så väl som regeringen vill underlätta för företagen är det ingen tvekan om. MEN vi anser att alla system behöver kontroll. Inte bara för vissa. Vi föreslår en rad olika åtgärder i vårt rådslag för vad som kan göras för att underlätta för företagen och anser också att revisionsplikten ska avskaffas, men vi måste hitta andra åtgärder för att förhindra skattefusk.

Jag valde dock att fokusera på att vi behöver en lagstiftning för att komma åt problemet med den ojämna könsfördelningen i bolagsstyerlser. Men det är inte något som politiken ska syssla med, de ska bolagen sköta själva. Och med den inställningen kommer det enligt Ekonominyheterna ta 158 år innan vi uppnår en jämnfördelning i bolagsstyrelserna.

Det debaterades även Sjöfylleri och man kan konstatera att den Moderatstyrda högerregeringens företrädare inte tror på lagstiftningens normerande roll.
Eller så är det så att man inte tycker att det är så viktigt.

1 kommentar:

David sa...

Det slår mig att alliansregeringen lägger mer och mer makt i ekonomiskt starka företags händer. Ett exempel är faktiskt IPRED. Den här utvecklingen är skrämmande på mer än ett sätt.