måndag 3 november 2008

Svart på vitt

  • Det blir fler och fler deltider inom handeln på många platser, inte färre.
  • Många deltidsarbetande kvinnor slutar ut att stämpla för att de är rädda att tvingas flytta till ett jobb långt bort från sin familj.
  • Långt ifrån alla, särskilt kvinnor, klarar sig inte på sin egen lön utan måste lita till att ha en man som försörjer dem.

LO facken i Piteå har i dag gett mig chansen att sitta i ett fika rum, lyssna och samtala med ett flertal handelsanställda. Jag frågar hur deras arbetssituation ser ut, och om den har förändrats?

Jo, heltiderna har blivit färre och det har blivit en hårdare kamp om att få de eftertraktade extra timmarna, och det ses inte på blida ögon när man tar in de som jobbar extra. Jag frågar hur 75 dagar regeln påverkar dem, och en av dem säger att det är ju svårt att få ut någon att plocka frukt tex ett par timmar. En av kvinnorna i fikarummet är en av dem som jobbar extra och hon blir märkbart upprörd när det börjar pratas om 75 dagars regeln i A-kassan, hennes händer skakar och ögonen blir lite tårfyllda. Hon säger att hon hoppas att hon lyckats få ihop timmar nog till ett nytt arbetsvillkor om hon inte hinner få fast jobb någonstans, det bara måste gå och det är lätt att förstå vad som kan tänkas återstå om det inte går.

Här är rätten till heltid mångas dröm, drömmen om att kunna leva på sin lön. Jag vet hur det där är, jag har närstående som har 25% anställning inom handeln som saknar A-kassa. Ibland är det tur att man är två, men ska det behöva vara så i Sverige 2008?

- Ja nog är det underligt att det går att skaffa fram heltidstjänster inom handeln när det handlar om tex bygg varubranschen säger någon. Och visst är det konstigt, att så fort vi pratar ”kvinnoyrken” är det inte möjligt med heltid.

Här i fika rummet syns konsekvenserna av den Moderatstyrda regeringens politik, här finns också grunden för den politik vi ska föra: rätten till fungerande trygghetssystem, krav på rätt till heltid, och ett samhälle som värdesätter jämställdhet. Man ska inte behöva sitta och skaka i lunchrummet för att man är rädd för att måsta gå till socialen.

I veckan möter de Socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Norrbotten folk inom en mängd olika branscher, från tidigaste morgon till mitt på natten. Vi finns i människor vardag, inte bara som parti utan så fort vi har chansen – en vecka fri från kammare och utskott nyttjas till max. Låt mig säga att detta är bland det roligaste men också ibland svåraste man kan göra.
LO kallar kampanjen Svart på vitt. Varje månad får de deltidsarbetande regeringens politik. Svart på vitt.

Hannah Bergstedt, riksdagsledmaot (S) i Norrbotten

Inga kommentarer: