torsdag 13 november 2008

Hård press på regeringen från Norrbottniska s-riksdagsledamöter

På dagens frågestund i riksdagen fick både jag, Fredrik och Maria ställa frågor till ministrarna. Inte något att hurra över kanske ni tänker, men det är långt ifrån varje gång som man sitter på frågestunden som man får ställa sin fråga. Tiden är begränsad, alla partier ska få ställa någon fråga, det ska vara både män och kvinnor och alla ministrar ska få någon fråga så det är mycket som kan spela in om man får chansen att ställa tilltänkt minister mot väggen.

Fredrik frågade Maud Olofsson vad hon tänker göra med anledning av Boverkets larmrapport som visar att ungdomar kommer att få ännu svårare att hitta en bostad.

Maria frågade utrikesminister Carl Bildt om Sveriges hjälp till Island med lån, Island har kritiserat att lånet ännu inte har beviljats och pekade på att vi har en gemensam arbetsmarknad i Norden och att det inte bara är Island som drabbas av krisen.

Jag frågade infrastrukturminister Åsa Torstensson vad hon tänker göra för att driva på den avstannade bredbandsutbyggnaden i Norrbotten. Den är särskilt viktigt hos oss där vi har många gånger har långa avstånd, och den nya tekniken faktiskt kan göra det möjligt för oss som bor i Norrbotten att få likvärdig service som i rersten av landet. Det kan handlar om allt från att få rätt till sin hemspråksundervisning till att få en effektivare bedömning av medicinbehovet.

Svaret handlade om pågående utredningar, och att det är marknaden som ska stå för utbyggnaden av bredbandet i landet. Man kan fråga sig om regeringen på allvar menar att det är marknadens ansvar att skapa förutsättningar för en likvärdig samhällsservice för oss Norrbottningar? Det tycker inte vi! Gå in på Web-tvn så kan ni kolla in de svar vi fick från respektive minister.


Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S) Norrbotten

Inga kommentarer: