torsdag 24 februari 2011

Det finns ingen bostadbrist i Stockholm

eller någon annan del av landet heller.

När Maud Olofsson fick frågan hur bostadsbristen ska lösas i Kiruna avvisade hon alla tankar på att införa ekonomiska stimulanser för att öka bostadsbyggandet i dagens NSD:
Istället sa hon att "Finns det efterfrågan finns det också dem som är beredda att bygga".
Alltså finns det ingen bostadsbrist i Kiruna och inte i övriga landet heller om man ska tro Maud Olofsson. Kanske är det som med ungdomsarbetlösheten. Alltså en synvilla.

Uttalandet är absurt och faller på sin egen orimlighet. Hade det varit så enkelt så hade det ju inte funnits bostadsbrist någonstans . Men det råder bostadsbrist i 119 kommuner i Sverige och hälften av landets kommuner har brist på hyresbostäder.

På flera orter i mitt hemlän Norrbotten står många människor i bostadskö. Regeringen har ökat kraven på arbetslösa att flytta till jobb men möter inte upp med en politik som möjliggör för människor att flytta. Regeringens brist på bostadspolitik hotar tillväxten i länet. Ska vi kunna locka människor att flytta hit är grunden en egen bostad.

För att stimulera produktion av hyresrätter har vi Socialdemokraterna föreslagit ett investeringsstöd, där 500 respektive 900 miljoner kronor avsätts under 2011 och 2012 för nya energisnåla hyresrätter. Byggandet tog tvärtsopp 2007 när investeringstödet försvann. Men Maud vill akta sig för subventioner, i alla fall i bostadsbyggandet. En investering som kommer att finnas flera år framöver. Men subentionera städning, och hundpromenader det är okej enligt Maud.

Ni som försöker hitta en bostad i Stockholm, eller i Kiruna eller i någon av de andra 119 kommunerna. Ni är bara en synvilla. Eller så efterfrågar ni inte. Ni kanske bara behöver en bostad. Och behov är inte samma sak som att efterfråga.

Inga kommentarer: