söndag 20 februari 2011

Riktigt kul

I går, lördag, inträffade något riktigt kul. Jag fick första och största inlägget på NSD:s debattsida. Det är man ju inte bortskämd med. Dessutom en riktig viktig fråga. Det handlade om de framtida invetsetringarna i väg och järnväg i landet och särskilt i Norrbotten. Risken är uppenbar att det sätt man planerar och genomför inversteringarna på riskerar att fördyra projektet som genomförs så mycket att ungeför 40 miljarder går åt till fördyringar. Det innebär att andra viktiga investeringear som exempelvis mötesplatser utefter Malmbanan och mitträcke mellan Boviken och Rosvik (ni vet den där vägstäckan där en buss krockade med en personbil och 3 omkom) blir flyttade fram i tiden flera år. Det är inte riktigt kookt när det finns förslag på hur man ska komma till en bättre tingens ordning.

Sewn nästa kul sak. Jag ska åka till Tromsö på ett möte med andra parlamentariker från hela nordkalotten och övriga arktiska länder. Vi ska prata om viktiga frågor för oss här uppe i norr. Jag hoppas få med några saker i resolutionen från konferensen. Det viktigaste är att arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten uppmärsammas. Den är ju högre här i norr så åtgärder måste vidtas. Det andra är att den tranportkossidor som går från Asien via Ryssland, Finland och Sverige och sedan mynnar ut i Narvik blir verklighet. Det är några bitar på den banan som saknas och där måste respektive land ta krafttag. Vi bygger ju Haparandabanan för fullt och det är en del i "Northern Axis" som den kallas.

Jag ska komma tillbaka om berätta vad som hande på mötet när jag kommer hem.

Inga kommentarer: