onsdag 16 februari 2011

Det händer i världen!

Sitter på kontoret och lyssnar på den utrikespolitiska debatten som just nu pågår i kammaren. Jag kan bara konstatera att utrikesministern läser sitt manus utan tillstymmelse till inlevelse. Jag tycker att utvecklingen i världen borde inspirera till lite mera, "hjärta och själ", om ni förstår vad jag menar. Att läsa innantill klarar de flesta av, men jag anser att Sveriges utrikesminister borde prestera något mera.
I vår riksdagsgrupp har vi haft en gruppdiskussioner om just utvecklingen i världen och vad vår utrikesdeklaration skulle innehålla. Jag deltog i en grupp som b.la pratade om kvinnor, barn och HBT-personers möjligheter och rättigheter. Mitt perspektiv och bidrag till den diskussionen handlade om alla de fackliga kamrater som kämpar världen över. Med risk för sin egna och sina familjer liv, kämpar de för fackliga fri- och rättigheter.
Jag hoppas innerligt att Urban Ahlin under dagens debatt, påminner kammaren om de fackliga kamraternas situation världen över!

Inga kommentarer: