torsdag 24 februari 2011

Tromsö - ett bra möte i nord

Jag lovade att komma tillbaka med lite om resultatet av mötet i Tromsö. Jag var där från måndag kväll den 21 februari till onsdag den 23 februari. Det möte jag var med på var "Det andra parlamentarikermötet för den Nordliga dimensionen". Vad är det för namn kan man fråga sig? Det är helt enkelt så att parlamentariker från Sverige, Norge, Ryssland, Finland, Europaparlamentet och dessutom observatörer från en rad länder och nätverk trääades. Det gemensamma intresset var frågor viktiga för oss här i norr. Vi var drygt 100 personer som träffades, så det var med tanke på det ett betydande möte.

Vi började på tisdagen med att mötas i nätverket för Barentområdet. Ett givande möte med flera deltagare från Ryssland och Norge. Främst diskuterade vi den resolution som hela konferensen skalle anta på onsdagen. Arbetslöshet, transporter och miljöfrågor i samband med råvaruutvinning var det som diskuterades. Dessutom vikten av att uppmärksamma vårt kulturarv här uppe norr.

När konferensen sedan drog igång på allvar så hamnade just dessa frågar i fokus igen. Jag hamnade dessutom i redaktionskommittén som skulle förbereda slutresolutionen så där fick jag hävda våra frågor, dvs de frågor som jag nämnt ovan. Så nu finns arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten på den nordliga dimesionens dagordningen. Liksom vikten av öst - västliga transportkorridorer, exempevis Northern Axis för järnväg och att man måste ta särskild hänsyn till vår känsliga miljö i Arktis när man ska utvinna naturresuser, såsom olja och gas, i våra områden. Inte illa att få med alla dessa delegater på detta!

Inga kommentarer: