tisdag 15 februari 2011

Fas 3

Det är bistert, inte bara i utetemperaturen, utan även inom borgarnas arbetsmarknadspolitik. 1 av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa och regeringen har ingen politik att komma med. Fas 3 är en återvändsgränd och frågan som behöver ställas är; hur tar sig människor vidare när man väl rutschat in i fas 3?! Den borgerliga regeringen är svaret skyldig, men det är klart att vi socialdemokrater har en hel del tankar, idéer och förslag.
Vi vill:
• Ändra reglerna. Fas 3 måste fyllas med innehåll så att långtidsarbetslösa inte fastnar i återvändsgränder.
• Långtidsarbetslösa i Fas 3 ska ges möjligheter att studera, delta i kompetensutveckling, få stöd att starta eget, eller delta i andra aktiva åtgärder som leder till jobb.
• Att Arbetsförmedlingen ges möjligheter och resurser för att kunna hålla regelbunden kontakt med de långtidsarbetslösa i Fas 3 i syfte att stötta och underlätta på vägen till arbete.
• Att slänga ut människor i Fas 3 löser inte långtidsarbetslösheten. Sverige behöver en aktiv jobbpolitik med utbildning, kompetensutveckling, näringspolitik, småföretag och forskning. Det krävs investeringar i subventionerade anställningar, t ex plusjobb, med avtalsenliga löner för att bekämpa långtidsarbetslösheten.
Så visst går det, men då måste man vilja använda politiken som ett instrument. Men den viljan tycks den borgerliga regeringen helt sakna.

Inga kommentarer: