måndag 21 februari 2011

Ingen dag är den andre lik

Ingen dag är den andra lik.
Visst finns det rutiner i uppdraget, det gör det. Utskotts sammanträden, gruppmöten, bänkmöten och voteringar är i huvudsak fasta tider. Men i övrigt så fylls dagarna med
skrivande, inläsning, svara på alla de mejl och telefonsamtal man får samt ett stort antal möten
med olika människor, organisationer och företag.

Idag har jag hunnit med att plita på en interpellation, debattinlägg samt medverka i radion om
valet. Och avslutat kvällen med ett möte med partikamrater som sett till att fylla min almenacka lite till. Det är en stor variation i uppdraget, och en av utamingarna är kunna fokusera och prioritera. Det är många fråor som är intressanta och viktiga, många vill ha en del av det där 24 timmarna på ens dygn.

Innan jul träffade jag Albert. Albert som går gymnasiet och ville träffa en ledamot som inte bodde i Stockholm för att i sitt skolarbete beskriva uppdraget som ledamot. Han efterfrågade en intervju, och gudarna ska veta att det dräller in förfrågningar om så väl intervjuer som att svara på enkäter.

Det är svårt att hinna med att svara på allt.

Några tips till de som vill intervjua och ställa frågor, eller få svar på enkäter:
Leta reda på rätt utskott som har hand om frågorna du vill ställa
Är de kopplade till en geografisk fråga, leta reda på ledamöter från de området
Underteckna förfrågan med namn
Bemöda dig med att följa upp med ett samtal
Och i alla fall när det gäller mig, hota inte med att publicera/hänga ut de som inte svarar.
Sådant får mig att per automatik att trycka på Delete.

Albert huruvida lyckade med flera av dessa, och sedan ska han ha ett plus för att han återkopplade snabbt och skickade med sitt arbete. Detta är ett litet stycke ur texten:

"Att det är arbetsamt att vara riksdagsledamot var ingen nyhet, men det verkar faktiskt slitigare än jag trodde. Dock verkar det kompenseras med den sköna stämningen och statusen på yrket som det medför. Man bestämmer över landets framtid och det är klart att det krävs mycket jobb. Eftersom man talar för personerna som röstat på en är det självklart att man måste läsa på."

Huvudet på spiken. Slitit, roligt och det kräver att man läser på.
Det går inte att springa på alla bollar om man vill åstadkomma något.

Inga kommentarer: