måndag 14 februari 2011

Tips till infrastrukturministern Elmsäter-Svärd på besök i Norrbotten 14-15 februari

Idag, måndag 14 februari, så åker jag med kollektivtrafiken/länstrafikens buss från Överkalix till Kiruna. En vägsträcka på 27 mil och ett fantastiskt vackert vinterlandskap med solen, gnistrande snö över stora vidder breder ut sig. I Kiruna ska jag bl a träffa IFMetall, LKAB och s-kamrater för att resonera om möjligheterna och problemområdena när gruvan växer och Kiruna stads planer för den största statsflytt som någonsin skett i världen. Vilka utmaningar och möjligheter!
För att inte tala om de enorma satsningar som görs i Pajala av Northland Resourses. I Gällivare/Malmberget av LKAB och Boliden. I Västerbotten som har rena rama klondykestämning och i Bergslagen där flera små gruvor är på väg att öppnas.
Det är en oerhört snabb utveckling vi just nu får uppleva inom hela gruvsektorn i världen och särskilt i Sverige. Världen behöver så mycket mer av mineraler för att rusta upp samhällen, särskilt i tredje världen. Sverige har alltid stått sig starka och konkurrenskraftiga som exportörer av malmen från våra gruvor. Men Kina växer så det knakar och ska vi ha en möjlighet att hänga med så måste åtgärder sättas in omgående för att vi inte ska bli omspringda av de snabbfotade kineserna.
Här kommer tips till regeringen vad som behövs omgående, helst igår,

Ett mineralpolitiskt handlingsprogram måste tas fram av näringarna, akademierna, berörda kommuner och facken.

Gruvindustrin behöver personal med rätt utbildning. För få söker geovetenskapliga utbildningar samtidigt som vi har brist på bergtekniker och ingenjörsgeologer. Det krävs omgående satsningar på yrkeshögskoleutbildningar. Fler gymnasieutbildningar med inriktning mot geovetenskap är ett måste!

Luleå Tekniska universitet borde ha status som Mineraltekniskt Centra inom hela EU!

Nytt forskningscentra med fokus på vidareförädling och kommersialisering av mineraler.

Den s k malmfältsgruppen bör ges ett vidgat uppdrag att utreda förutsättningar att stimulera det lokala småföretagandet att investera/utveckla näringen inom/kring gruvorna.

Ock, till infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd som besöker vårt Norrbotten idag och imorgon vill jag bara säga – Öppna upp dina ögon och se, ta till dej vad som faktiskt händer på vårt län och förstå att om Sverige fortsättningsvis ska kunna fortsätta och konkurrera och ligga i framkanten på mineralområdet så behövs mer investeringar i infrastruktur, kraftförsörjning, vägar, järnvägar och hamnar för att på ett miljömässigt bra sätt klara av de ökande nödvändiga malmtransporterna.

Ministern, det här är ett stort finansieringsansvar som staten måste bära och långt mycket viktigare än att bara ha fokus på skattesänkningar och en växande tjänstesektor med låga löner och urdåliga villkor!

Inga kommentarer: