fredag 13 mars 2009

"Partiet är ryggradslöst"

Centern överger landsbygden och i Norrbotten bildas nu Landsbygdspartiet. Det finns inte mycket kvar av centern. Dom är mer inneslutna i moderaternas innersta kärna och fokuserar på Stureplan och storstadspolitiken.

Igår hade vi i näringsutskottet besök av Maud Olofssons statsekreterare Ola Alterå. Vi ställde frågor om Vattenfall och om dom har för avsikt att sälja bolaget? Vi ställde även frågor om framtida energiförsörjningen?
Alterå sa att regeringen räknat fram att det kommer att finnas ett stort betydande överskott av elproduktion många, tiotals år framåt så basindustrin behöver inte vara orolig. Men varför vill dom då bygga ny kärnkraft? Centern har brutit den överenskommelse som var att inte bygga mer kärnkraft Vad är centerns ord värda?

LKAB och Vattenfall ska inte säljas den här mandatperioden, säger Alterå, men sen kan de inte gå i god för om det blir försäljning nästa mandatperiod. Nåja, om man kan bryta överenskommelser så lätt som den med kärnkraften så kan man nog bryta vad som helst. Varför ska man alls lita något på det centern säger och gör? Håller med rubriken i NSD:s artikel
"Centern är ryggradslöst"

Inga kommentarer: