tisdag 24 mars 2009

LO-rapport om "Trender i arbetsmiljön 2007"

I dag var LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist till mitt utskott, arbetsmarknadsutskottet, för att berätta om rapporten "Trender i arbetsmiljön 2007". Det som gör den extra intressant är att LO började granska dessa frågor år 1991 och lämnar ut en rapport var fjärde år.
Ett konstaterande som rapporten påvisar, är att vårt 24-timmarssamhälle bärs upp av kvinnliga arbetare. Bara en av tre kvinnliga arbetare arbetar enbart vardagar på dagtid! Till skillnad från tjänstemän, där fyra av fem enbart arbetar dagtid. Att arbeta ensam och riskera att hamna i otrygga eller hotfulla situationer är en klassfråga och riskerna ökar vid arbete på udda tider. Klass och kön spelar en stor roll för människors hälsa i arbetslivet. Därför är varje satsad krona på arbetsmiljön också en satsning på att utjämna skillnaderna i hälsa när det gäller klass och kön. Borgarna har gjort precis tvärt om under sin regeringstid, när dom avskaffade Arbetslivsinstitutet och avlövade Arbetsmiljöverket på resurser. Så mycket för det nya arbetarpartiet!

Inga kommentarer: