fredag 13 mars 2009

Arbetsförmedlingen och mötet med ungdomar.

Jag började så bra med att rensa på mitt skrivbord, men så fick jag ögonen på en rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering). Rapporten handlar om mötet mellan 18 ungdomar och deras arbetsförmedlare. I intervjuerna uppgav ungdomar med en medelklassbakgrund att mötet med AF fungerar ganska bra, medan tjejer med arbetarbakgrund tycks ha störst problem.
Jaha, då var vi där nu igen då, att klass och kön spelar roll. Tjejer verkar behandlas tuffare än killar t ex att tjejer med arbetarbakgrund förväntas ta de sämsta jobben, medan killarna ges större handlingsutrymme. Könsdiskrimineringen börjar i tidig ålder, mycket upprörande att vi inte kommit längre!! När det gäller social klass så verkar AF:s krav på jobbflexibilitet, dvs. att man ska kunna ta vilket arbete som helst, verkar inte användas lika ofta för medelklassungdomar. Visst är det orättvist?! Nu säger visserligen dom som skrivit rapporten, att gruppen intervjuade är för liten för att det ska gå att generalisera resultatet till en större grupp.
Men klass och kön spelar roll...och då är det inte till fördel för arbetarklassens tjejer. Upp till kamp för solidariteten, rättvisan och jämställdheten!!

Inga kommentarer: