torsdag 19 mars 2009

Arbetsmarknadsutskottet möter Jan Andersson.

I dag kommer Jan Andersson (S) till oss i AU, han är ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott. Det ska blir mycket intressant att höra vad han har att berätta om processen som pågår om effekterna av Lavaldomen. Det är ju en fråga som rör hela arbetsmarknaden och löntagarna i Europa och hög aktuell för oss. Tragiskt och bedrövligt är att den moderatsstyrda regeringens ministrar inte anse att frågan är tillräckligt viktig för att lyftas upp i diskussionerna som sker på ministermöterna. Men jag ser fram emot att få direkt information från Jan Andersson idag.

Inga kommentarer: