torsdag 5 mars 2009

Anders Borgs hyckleri kring bonusar!!

Kort fakta om regeringens bonusdirektiv

År 2003 införde (S)-regeringen riktlinjer för att få stopp på bonusar och få ordning och reda i ersättningarna inom staten


Utdrag ur S-riktlinjer, 2003:
I de allra flesta fall bör statligt ägda företag undvika incitamentsprogram. Det förhållandet att regeringen
beslutat om riktlinjer för incitamentsprogram skall alltså inte uppfattas som att regeringen rekommenderar
sådana program i företag som helt eller delvis ägs av staten.
Det ankommer på bolagets styrelse att säkerställa att - om ett incitamentsprogram införs - regeringens
riktlinjer för incitamentsprogram för anställda i statliga företag följs.
Följande principer skall vara vägledande i de särskilda
fall incitamentsprogram införs
_ Ett incitamentsprogram bör omfatta all anställd personal i företaget utom koncernchefen/verkställande
direktören.
_ Särskilda incitamentsprogram som enbart riktas till personer i företagsledande ställning skall inte införas.


Den moderatstyrda regeringen valde att sommaren 2008 riva upp det generella motståndet mot bonusar. Istället infördes nya riktlinjer med generösare ersättningar till chefer, direktörer och andra ledande befattningshavare inom de statliga företagen.

De nya riktlinjerna, som beslutades den 3 juli 2008, ersatte de gamla riktlinjerna från 2003 och innebar i korthet att:

2003: Generellt motstånd mot bonus i statlig verksamhet
2008: Borttaget

2003: Max två månadslöner som rörlig lön
2008: Max fyra månadslöner

2003: Ingen bonus vid förlust
2008: Borttaget

2003: Särskilda program som enbart riktas till personer i ledande ställning ska inte införas
2008: Borttaget

2 kommentarer:

Marc sa...

Jag anser att man ska sparka alla skojare inom media, näringslivet och bankväsendet som har orsakat de miljarder i förluster för skattebetalarna och pensionsfonderna. Jag skötte mina fonder själv och eftersom jag inte har den minsta respekt för de klåpare som kallar sig ”experter”, vilka inte kan lösa eller förutspå någonting ty de är insnöade med det neoliberala paradigmet, fick jag i alla fall behålla värden på dem, medan dumskallarna orsakade 30-40 % förluster till alla sparare! Sparka dem!! Media folket eller propagandisterna är också skyldiga för de sprids de lögnerna och falska ekonomiska doktriner som orsakade det här! Och som vanlig är det vanligt folk som ska betala skojarnas miss! Wake Up people!!

BESÖK GRUPPEN MOT BONUSAR:

http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?sid=2c09950d3b86329da1643117e6868237&gid=35486683395

PÅ FACEBOOK!!


Apropå orsakerna kan ni läsa mina synpunkter här:

http://xkorpion.wordpress.com/2008/10/21/finanskrisen-forklarad-2/

http://xkorpion.wordpress.com/2008/10/11/evolution-of-the-american-armageddon-the-financial-apocalypse-and-%c2%adhuman-renaissance/

http://xkorpion.wordpress.com/2008/10/10/vad-behovs-for-att-undvika-ekonomisk-och-finansiell-kollaps/

http://xkorpion.wordpress.com/2008/10/07/den-verkliga-orsaken-till-finanskrisen/

http://xkorpion.wordpress.com/2008/10/01/financial-tsunami-the-end-of-the-world-as-we-knew-it/

http://xkorpion.wordpress.com/2007/09/22/bushlandiadet-spelar-ingen-roll-vad-bernanke-gor-framover/

http://xkorpion.wordpress.com/2009/03/04/the-myths-of-free-trade-how-globalism-destroyed-the-us-and-many-nations-economy/

http://xkorpion.wordpress.com/2009/03/03/the-american-federal-budget-collapse-and-exploding-national-debt-is-a-certain-possibility/

http://xkorpion.wordpress.com/2009/03/04/obama-and-the-neoliberal-system-the-%e2%80%9ceconomic-crisis%e2%80%9d-%e2%80%9cmortgage-crisis%e2%80%9d-and-the-american-way-to-wealth-debt/

Anonym sa...

Ja, troligen sa det ar