torsdag 5 mars 2009

Borg och Reinfeldt strör skattebetalarnas pengar över sina gelikar....

Skatten har hittills under mandatperiod sänkts med (netto) 80 miljarder kronor.
Enligt Riksdagens utredningstjänst så har den borgerliga politiken under mandatperioden inneburit att den tiondel med högst inkomster har fått mer i kronor (på grund av regeringens politik) ensamma än vad 60 % av svenska folket fått tillsammans.
-I år sänker borgerligheten inkomstskatterna med 15 miljarder kronor. Skattesänkningen gynnar enligt Finansdepartementets egen beskrivning dem med höga löner.
-Årets skattesänkning ger höginkomsttagare cirka 13 000 kronor per år i sänkt skatt. Sänkningen är inte finansierad, regeringen lånar till denna skattesänkning.
-Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer att statens finanser i år kommer att gå med underskott med cirka 60 miljarder kronor.

Inga kommentarer: