onsdag 4 februari 2009

LO:s rapport!

I DN-debatt idag presenterar Lo sin nya rapport som visar på att skillnaderna mellan maktelitens inkomster och industriarbetarnas inkomster har aldrig varit så stor i modern tid som just nu!

Ja vad ska man säga............Reinfeltd & co är säkert glada, stolta men kanske inte nöjda än!

2 kommentarer:

Ola Berg sa...

Politik ska drivas utifrån verkligheten.

Rapporten bygger på ett selektivt urval av 198 personer med toppinkomster. Av dessa kan man inte dra slutsatsen att skillnaderna är rekordstora.

Om man istället låter urvalet bli lite större så att det blir statistiskt relevant, och mäter med ett vedertaget mått på klyftorna som t ex Gini-koefficienten, så kan man konstatera att skillnaderna snarare minskat.

"Tillgänglig offentlig statistik från OECD, SCB och senaste Budgetpropositionen ger en helt annan bild. Jämför man allas inkomster ser man att skillnaderna faktiskt har minskat något sedan år 2000. Den så kallade Gini-koefficienten, måttet på inkomsternas jämlikhet, minskade med 0,8 procent 2000-2006."

http://www.politikerbloggen.se/2009/02/04/13531/

Ola Berg sa...

Ett gott politiskt förslag är att minska klyftorna genom att hjälpa de fattigaste att bli rikare, istället för att reta sig på att de rikaste inte blir fattigare.

Blir de rika fattigare tjänar jag inte en spänn på det. Snarare tvärtom. Minskade klyftor hjälper inte. Högre disponibel inkomst hjälper däremot.