söndag 8 februari 2009

Investera för att få Sverige ur jobbkrisen

Efter att ha varit hemma i Norrbotten en hel vecka och besökt många kommuner, arbetsplatser och träffat människor så har min frustration växt mer och mer över moderatregeringens framfart under de två år de innehaft regeringsmakten. Människor far illa i moderatsverige och jag känner starkt att vi behöver göra en kraftsamling i partiet. Vi har bra idéer bl a hur vi tycker att man ska investera för att få Sverige ur jobbkrisen. Ännu fler förslag och konkreta åtgärder växer nu succesivt fram för att läggas fast på vår partikongress i oktober 2009.

Inga kommentarer: