onsdag 8 december 2010

Viktigt eller oviktigt vetande

Läser en liten folder från Sveriges Kommuner och Landsting som heter "Myter och fakta 2010". Där finns att läsa b.l.a detta....

Myt - "Det händer ju ingenting - allt tar för lång tid."
Fakta - Den demokratiska processen handlar om att ta hänsyn till olika viljor och väga olika intressen mot varandra. det tar tid. Många ärenden som hanteras av kommuner och landsting måste diskuteras i både partigrupper, nämnder och fullmäktige innan man kan fatta beslut. Ibland krävs också extra tid eftersom medborgarna använder sin demokratiska rätt att överklaga vissa beslut.

Visst kan även jag tycka, att demokrations kvarnar mal alltför sakta. Men ibland är det bra att reflektera över varför vi organiserat samhällets som vi gjort och texten från foldern påminner mig om just varför.

Inga kommentarer: