måndag 20 december 2010

Trafikelände

Trafikelände, det är vad man kan sammanfatta tågtrafiken till övre Norrland med. Förseningar på flera timmar är ingen ovanlighet. Tror någon att resenärerna vill ha det så? "Avreglering" skriker borgarna. "Det är monopolets fel" sa vice ordförande i Trafikutskottet moderaten Jan-Evert Rådström. Nja skulle inte tro det. Det finns ju bara ett spår hit upp. Inte får vi väl fler spår för att vi avreglerar? Regeringens svar på detta är att dra ner på järnvägsinvesteringarna med 70% fram till 2014. Tror någon att det löser några problem? "Vi har överinvesterat i järnväg" sa finansminister Borg och la istället pengarna på vägtrafiken.
Det som nu behövs är ett ordemnligt grepp på järnvägstrafiken. Vi sossar föresl¨år att 100 miljoner mer investeras i järnväg de kommande åren. Det löser inte hela problemet men det är en bit på väg. Vi vill starta bygget av Norrbotniabanan, 27 mil järnväg utefter kusten mellan Luleå och Umeå. Det skulle i alla fall ge bättre kapacitet hit upp. Och det skulle ge allt gods en rejäl chans att värja tåget istället för lastbilen.

Inga kommentarer: