fredag 10 december 2010

Back in business

Första inlägget på denna mandatperiod. Men som ni som följt bloggen vet, har jag tidigare "springvickat" i riksdagen under förra mandat perioden. 8 månader för en föräldraledig Fredrik Lund Sammeli och för Kristina Zakrisson i 4 månader. Totalt ett år, däremellan var jag arbetssökande och hade tillfälliga jobb. Kanske inget att skryt med, men en nyttig erfarenhet som politiker.

I går tänkte jag ställa en fråga till statsministern rörande vindkraften, men där jag sitter och lyssnar på de frågor som ställs och de svar som statministern ger kännde jag att vindkraftfrågan fick vänta. För Reinfeldts tal om "arbetslinjen" fick mig att ilskna till. Deras så kallade "arbetslinje" är i mina ögon som prövat på den inte vatten värd.

För i relatiten så har avlövningen av arbetsförmedlingens avservärt försämrat möjligheterna för de arbetssökane att få hjälp. Och 75-dagars regeln i a-kassan har i praktiken inneburit att människor får tacka nej till arbete för att inte helt tappa sin möjlighet till försörjning. Och därmed försämmrat sina möjligheter till arbete. Det är bara två exempel på att regeringens sk arbetslinje inte är annat än en bluff.

riksdagens hemsida kan man se frågan, och även de knapp händiga svar jag fick av statsministern. Som i princip upplyste mig att de mesta regeringen gjort var bra, för det visste han som pratat med många arbetsförmedlingar. Hur vore det om han pratat med de arbetslösa? Jag är en av dem och frågan är baserad på egna erfarenheter. Många får vänta med insatser tills man blivit utförsäkrad och 75 dagars regeln försämrar avsevärt möjligheterna att få ett arbete.
Det är inte en arbetslinje.

Inga kommentarer: