tisdag 28 oktober 2008

Nordiskt toppmöte i Helsingfors

Av naturliga skäl så handlade mycket av debatten om den finansiella världskrisen och framför allt om Islands utsatta position. Oron för islänningarnas framtid handlar dels om den akuta krisen för många med hus och lån, men också om hur framtidens pensioner ser ut när det räknas med att 50% av deras pensioner försvunnit i börskrisens spår.
Men Mona var som vanligt lysande och tillsammans med våra andra nordiska socialdemokratiska ledare förklarade dom lugn och tryggt hur vi ser på framtidens utmaningar där bla klimatutmaningen inte får drunkna och försvinna i finanskrisens kölvatten. Mona tog även upp jobben som en del i den nordiska globala utmaningen och berättade att vi socialdemokrater kommer att genomföra ett nordiskt jobbtoppmöte i Stockholm i slutet av november. Det blir spännande och kul!

Inga kommentarer: