torsdag 29 december 2011

Borg-erliga spelet!

Borg gör allt för att blanda bort korten i det ”Borg”-erliga
spelet

Ett virrvarr av svepande kommentarer levereras nu i media av
finansministern Borg. Syftet är att lägga ut dimridåer för deras verkliga förda
moderatpolitik som syftar till att avpolitisera samhället, den kapitalistiska
marknaden ska sköta det mesta av samhällsservice och de rika ska belönas mer
medan de med sämre förutsättningar ska straffas och leva med betydligt mindre
resurser.

I går kunde vi läsa i media att utanförskapet växer bland de
mest utsatta,
http://www.dn.se/ekonomi/utanforskapet-vaxer-bland-de-utsatta
Visserligen har det minskat något från år 2006 men de som har det svårast att
få jobb har ökat och fortsätter att bli fler! Arbetslösa personer med
funktionsnedsättningar har mer än fördubblats under åren 2006 – 2010 och
ungdomsarbetslösheten är större idag än när Borgs regering tillträdde 2006!

Borgska kommentaren: Borg
tycker att de har lyckats bra med den förda politiken!

I dagens media läser vi att inkomstklyftorna ökar mellan
fattig och rik http://helgonat.riksdagen.se/TTDetail.aspx?id=27791&ReferenceID=05737020111228b32ed2db81490316557ff5df72f56dbc

I en kommentar i NSD säger Borg – Vi ska ha ett land som håller ihop och det är naturligtvis
besvärande om man ser
indikationer på motsatsen.

Virrvarr av floskler och dimridåer läggs ut för att skyla
över den faktiska statistiken som nu finns tillgänglig och visar på ett allt
mer tudelat samhälle - Rik blir rikare, fattig blir fattigare, Sverige slits
isär och politiken abdikerar!

Inga kommentarer: