onsdag 14 december 2011

Kammardebatt om arbetsmarknadspolitik

I dag har mitt utskott (arbetsmarknadsutskottet) debatterat arbetsmarknadspolitiken olika delar. Vi socialdemokrater tog upp våra perspektiv på vad en bra och funktionsduglig arbetsmarknadspolitik ska innehålla, en vettig A-kassa, en möjlighet till utbildning och kompetensutveckling och att arbetsmiljöarbetet måste stärkas.
Att ha ett arbete är i sig en nyckel till hälsa och välstånd, men det går också att se att vissa arbeten sliter ut människor i förtid. Kampen mot klockan, hårt styrda jobb eller att jobbet aldrig lämnar en i fred. Allt detta inrymms på arbetsmarknaden idag. Då blir det klart för oss att varje satsning på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, genom utbildningssatsningar på skyddsombuden, Arbetsmiljöverket och forskningen är bra. Bra i dag och kanske ännu bättre för morgondagen.
A-kassan är också en ständig fråga som vi debatterar med moderaterna om, ni vet väl att i deras värld (moderaternas) så är en schysst A-kassa att likställa med en bidraglinje?!? Att varje diskussion om höjt tak eller förbättringar i villkoren från vår sida möts med, bidraglinjesnack från borgarnas sida. Det är faktiskt rätt utmattande, om jag ska vara ärlig. Klart att det alltid ska löna sig att arbete, vem har inte sagt det?! Men om man drabbas av arbetslöshet, måste väl människor få en rimlig chans att överleva ekonomiskt i sökandet av ett nytt jobb? Är det inte självklart??
Nåja, nu är jag rätt så trött och ska dra mig tillbaka för i kväll!

Inga kommentarer: