fredag 23 december 2011

Vi tänder ett ljus för det vi tror på!

Dan före dopparedagen och allt känns bara bra. Min mamma och pappa (Björn), jag är ju välsignad med två fäder, kom i går från Gnesta och med sig hade dom dotterns tax - Frodo. Så nu kan jag känna julefrid! Jag är egentligen inte så mycket för julen, tycker mest det har varit stress och press genom åren. Jag kommer aldrig att glömma jularna som ensamstående mamma, fattigt och ångest över julkalppar som jag aldrig hade råd att köpa. Men jag har alltid haft ett bra familjenätverk, så med gemensamma krafter har vi nog lyckats med jularna ändå. Jag tänker med värme och tacksamhet på mitt x och hans familj, utan dom och min egen familj hade det varit mycket mera tragiskt och eländigt.
Jag har också jobbat deltid inom äldreomsorgen i hela mitt yrkesverksamma liv och det bidrog naturligtvis till den magra julbudgeten. I dagsläget har jag en helt annan ekonomisk tillvaro, men jag glömmer aldrig hur jag haft det tidigare i mitt liv!
Med alla våra egna livsberättelser i bagaget så träffade vi Olov Abrahamsson på NSD och det här blev vår julberättelse/hälsning i dagens NSD!

Inga kommentarer: