söndag 13 mars 2011

Sunt Förnuft måste råda!

Japan har drabbats av den värsta katastrofen sedan andra världskriget. Jag följer sändningarna som kablas ut idag direkt in i våra vardagsrum. Jag blir förundrad över intervjuer med japaner som drabbats och den lugna framtoning de ger i bildrutan. Naturligtvis så är de alla i chocktillstånd. Oerhört tragiskt för alla drabbade!

Det berättas från proffsen att det finns inget land i världen som bygger så katastrofsäkra hus som Japan och ändå så är det långt ifrån tillräckligt när naturkatastroferna slår till. Japan är ett av de länder i världen som är bäst rustad att klara av naturkatastrofer på alla områden. De vet sedan länge tillbaka att skalven i Japans närhet kommer med ca 150 års mellanrum och nu är man där. Under lång tid har man rustat sig för detta. Det finns exempelvis ingenstans i världen som de har så modärna, tekniskt säkra och övervakade kärnkraftverk som i Japan!

Och trots detta så händer det som inte fick hända! Just nu så är det härdsmälta i två reaktorer. All strömtillförsel är borta och detta har tidigare sagts varit helt osannolikt, men nu händer det. Det har orsakat härdsmältningarna och den livsfarliga radioaktiviteten sipprar ut. Massor av människor är evakuerade bort från den närmaste omkretsen kring det havererade kärnkraftverket.

Men vilka blir dom långsiktiga konsekvenser av detta? Ingen kan nog idag med säkerhet uttala sig om detta. För mej blir det igen en bekräftelse att vi inte ska ha kärnkraft. För mej är det helt klart att vi måste gå före och avveckla kärnkraften i den takt (givetvis!) vi kan och ersätta den med förnybar energi!

Jag hoppas att hela världssamfundet tar sig en rejäl funderare, däribland Storbritannien som ska bygga 25 nya kärnkraftverk. Jag hoppas att kärnkraftsbygget i Olkiluoto, Finland och bygget i Frankrike stoppas!

Jag hoppas att vi kan komma överens med regeringen att kärnkraft inte är långsiktigt hållbart som energi för en klimatsmart bättre värld för våra barn och barnbarn!

Nu om någonsin så måste Sunt Förnuft råda!

1 kommentar:

Victor sa...

Det är direkt felaktigt att påstå att ALL strömtillförsel till kärnkraftverken Fukushima 1 och 2 är borta då mobila aggregat har transporterats dit och kopplats in för att de ska kunna pumpa borlösning och havsvatten i reaktortanken och reaktorinneslutningen. Läs på, gör om, gör rätt! Och framförallt, sluta tjata om att vi ska lägga ner kärnkraften ögonabums i Sverige. Detta skulle göra att våra elpriser rusar ytterligare mot skyn då kärnkraften står för 45-50% av vår energitillförsel. Energi som i sådana fall skulle behöva importeras från utlandets kolkraftverk (nej, vindkraft kan INTE ersätta kärnkraft).