måndag 29 augusti 2011

Mina barn och andras ungar

Så säger ett talesätt som jag tror många känner igen. Kommer ni ihåg flickan som SJ:s personal ställde av på en tågstation för inte så länge sedan. Jag ställde en skriftlig fråga till Maria Larsson (KD) som är ansvarig för barnpolitiken. Hemma i Arjeplog jobbade vi mycket och hårt med Barnkonventionen när jag var aktiv i kommunpoltiken, vi försökte verkligen anpassa vårt beslutsfattande utifrån konventionen. Håller tummarna för att det fortfarande är aktuellt för mina partikamrater i kommunfullmäktige där hemma....
Nåja, nu har svaret på min fråga kommit och hjälp mig att tolka det. För själv tycker jag det inte säger ett enda dugg konkret hur ingen annan unge ska behöva bli avställd på en okänd tågstation i framtiden!

Svar på fråga 2010/11:653 av Maria Stenberg (S) Barns rättigheter vid resor

Maria Stenberg har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att försäkra att barns rättigheter och trygghet i samband med resande upprätthålls.

Jag har med tillfredställelse noterat den stora majoriteten som i Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag när en ny strategi för att förstärka barnets rättigheter i Sverige antogs i december förra året.
Avsikten med strategin är bl.a. att den ska ange lämpliga tillvägagångssätt för de offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå i de verksamheter som ska säkerställa de rättigheterna barn har. Den vänder sig således till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Den ska inspirera och stödja utövandet av den offentliga makten för att främja och förverkliga barnets rättigheter. Varken företag, enskilda organisationer eller privata aktörer ingår i målgruppen för strategin.

Inom Regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med att kartlägga hur rättigheterna i konventionen för barnets rättigheter återspeglas både i den svenska lagstiftningen och i dess praktiska tillämpning. Karläggningen ska sedan användas som underlag för regeringens framtida övervägande och beslut för att genomföra barnrättspolitiken. Regeringen har för avsikt att informera riksdagen om resultatet av kartläggningen och om våra framtida överväganden med sikte på att försäkra att varje barn i varje situation så långt det är möjligt får sina rättigheter tillgodosedda.


Stockholm den 29 augusti 2011Maria Larsson

Inga kommentarer: