måndag 15 augusti 2011

Så har jag då blivt påhoppad av Bo Östman. Han anklagar mej för att vara röstboskap och för att inte känna till att Norrbotniabanan inte byggs.

Jag vet inte om jag ska ta det som beröm eller inte. Ett är i alla fall säkert att när Bo Östman uppmärksammar mej på detta sätt så är det något han försöker dölja i det egna partiet. För vem har sett eller hört talas om att Krister Hammarbergh eller Johan Johansson med för den delen någon gång i Riksdagen röstat emot Moderaterna? Inte jag i alla fall och jag sitter bakom Krister i alla voteringar. Sanningen är den att när vi voterat om som vi tycker viktiga frågor för Norrbotten så har HELA moderatgruppen utan urskiljning följt regeringens linje.

Sedan är det kanske inte alldeles just att rycka ut ett svar i en större enkät och göra stor sak av det. Men självklart är jag invald som socialdemokrat och står för den politik vi gemensamt beslutar om på vår riksdgasgrupp. Det är där jag försöker påverka hela vår grupp om tex Norrbotniabanan. Jag kan konstatera att banan allt jämt finns med i vårt partis prioriteringar från det utskott som jag är med i, nämligen trafikutskottet. Vad som görs inom andra partier vet jag inte. Jag vet bara att banan inte finns med i regeringens infrastrukturplan för tiden fram till 2021. Kravet på medfinansiering från näringslivet i norr är möjligen nedtonat men inte borta. Så med nuvarande regering blir det ingen Norrbotniabana, så är det. Om det sedan i ett skriftligt svar smugit sig in ett skrivfel eller inte är mindre intressant.

Inga kommentarer: