måndag 22 augusti 2011

Hur lite kan det vara värt?

Jag blir mer och mer upprörd över hur tokigt det kan bli. Moderat politik och hur den formar framtidens samhälle måste synliggöras och debatteras!
Min grundläggande fråga är;
Hur lite är vi i dagens samhälle beredda att värdera unga människor arbetsinsats?!? Tycker vi verkligen att unga människors arbetsinsats är så lite värd, att staten (dvs vi skattebetalare) måste skjuta till minst 540 000 kr för att någon ska vilja anställa en ung människa i hotell- och restaurangbranschen?
Hur kunde vi hamna här, undrar jag?

Idag finns det redan en generell nedsättning i arbetsgivaravgifterna för unga och nu ska en halvering av restaurangmomsen tydligen göra underverk så att arbetsgivare anställer fler unga. Jag tror inte på det här!
Nu handlar det om att staten ska avstå 5,4 miljarder för siså där uppåt 3500 jobb....till en kostnad av 1,5 miljoner kronor årligen per arbetstillfälle.
Men okey, okey då, moderaterna och statsministern pratar lite svävande om att det kanske blir 10 000 jobb, hur som helst så innebär det en kostnad för staten på 540 000 kr/årligen per arbetstillfälle.

Hur som helst, låt mig vara tydlig med detta, för mig handlar det inte om att några jobb är mer eller mindre bra eller fiiiiina (som vi ibland blir anklagade för att tycka) för mig handlar det om dåligt investerade pengar.
Det är bättre att satsa för framtiden och ge unga människor chansen och möjligheten till en utbildning och vägledning in i framtidens arbetsmarknad!
Alla gånger och alla dagar!!!
Sen kvarstår mig grundfundering, är vi verkligen inte beredda att betala för ungas arbetsinsats, anställningstrygghet och arbetsmiljö? Tycker vi verkligen inte att framtidens generation på arbetsmarknaden förtjänar en lön som förhandlats fram genom kollektivavtal, där arbetsgivaravgifterna är en del av deras framtida behov av en generell välfärd?!
Hur kunde det bära av så fullständigt till skogs med den borgerliga arbetsmarknadspolitiken?!?

Inga kommentarer: