måndag 29 augusti 2011

Östersjön är mer än vatten och Finlandsfärjor!

Just nu är jag i Helsingfors för att vara med och presentera en rapport om människohandel, vi var några parlamentariker som lever och verka runt Östersjön som fick uppdraget av BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference). Vi har träffat, diskuterat och lyssant på experter, poliser, frivillig organisationer, sjukvård och företrädare för näringslivet om hur vi kan arbeta politiskt med handeln med människor. Nu är vi färdiga och jag känner tillförsikt med det framtida politiska arbetet med dom här viktiga frågorna.
Jag skrev en artikel om frågan eftersom jag tycker frågan är så otroligt viktig, läs den gärna och ge min feedback!

Inga kommentarer: