onsdag 18 maj 2011

Jobbpolitiken

Igår hade min S-utskottsgrupp (arbetsmarknadsutskottet)ett inslag på vår stora riksdagsgrupp om jobben, framtiden och vår politik.
Jobben växer fram och framtiden ser ljusare ut.....ja, inte för alla då, speciellt inte för dom som fastnat i långtidsarbetslöshet, men för andra. Vårt svar på det är att satsa på utbildning, kanske i form av en arbetsmarknadsutbildning som leder till jobb.
Problemen med att mismatchningen kvarstår, dvs att arbetsgivare inte hittar medarbetare med rätt kunskap och kompeten för jobbet. Vårt svar på det är satsningar på utbildning, i många former och under hela livet.
I mitt inlägg pratade jag om pressen på lönerna, det är något att vara vaksam över. Borgerlig politik leder till en långlönemarknad, som faktiskt ingen tjänar på i längden.
Många människor utan någon form av ekonomisk ersättning, otrygga anställningar, "F-skattesedlare", egen-anställningar, migrerad arbetskraft, unga vuxna utan jobb eller utbildning. Många människor är det som blir mer och mer "ekonomiskt desperata", som pressas och stressas, för att tillslut tvingas konkurrera med lägre löner för att kunna överleva.
Ett sådant samhälle vill jag inte ha, ett samhälle som försöker konkurrera med låga löner, sämre villkor och allmän desperation, som inte leder någon annanstans än nedåt.
Jag vill ha ett samhälle som satsar på människor, byggnader och infrastruktur. Ett samhälle, som när ekonomin går som tåget, blickar framåt och inser att satsningar på skolan, vuxenutbildning och vidareutbildning är ett sätt att rusat sig för framtiden.
Ett samhälle som tar djärva kliv och inser att byggandet av Norrbothniabanan är ett bra sätt att rusta sig för framtidens transportutmaningar.
Ett samhälle som bygger bostäder för kommande generationer och som inser att unga vuxna behöver ett eget boende, som dom kan betala för.
Jobbpolitiken hänger ihop med all annan politik: ett jobb ger en lön som innebär att du kan flytta i eget boende. Ett jobb kräver infrastuktur t. ex i form av tåg, telefoner eller barnomsorg.
Politik är att vilja och att se framåt. Socialdemokratisk politik innebär en väg mot ett mera jämställt och solidariskt samhälle och det gillar jag!

Inga kommentarer: