onsdag 13 april 2011

Trist, fantasilös, visionlös!

Skulle jag vara förvånad när regeringen presenterar sitt budgetförslag idag i kammaren? Knappast, moderaterna gör som de alltid gjort och följer sin agenda med att alltid prioritera skattesänkningar före allt annat! Egentligen ganska trist, fantasilös och visionlös syn på vårt framtida samhälle. Har skattesänkningarna de gjort de senaste sex åren gett fler jobb, vilket var deras avsikt? Knappast, statistiken säger att mer än 400 000 svenskar är arbetslösa (8%!). Var tredje arbetslös är dessutom långtidsarbetslös och ca 25 - 30 % är ungdomar! Samtidigt så uppger 7 av 10 företag att det är svårt att få utbildad arbetskraft och därmed ¨så kan de inte/vågar de inte investera i sin produktion. I Norrbotten står vi inför arbetskraftsbrist inom några år. Vi behöver utbilda människor, särskilt unga, till jobb bl a inom gruvsektorn och inom vård och omsorg. Det hade väl varit bättre att använda skatteintäkter till att investera i sådana utbildningar som ger människor jobb istället för skattesänkningar. Skatter ska, enligt mitt sätt att se det, i första hand finanisera en generell välfärd, främja tillväxt och motverka en nu allt mer växande barnfattigdom!

Inga kommentarer: