lördag 9 april 2011

Distriktskongressens första dag!

I helgen har vi i Norrbottens partidistrikt kongress, många motioner, intressanta seminarier, Påverkanstorg och sist men inte minst en kongressfest. Jag kommer att ansvara lite extra för motionsområdet som heter "Jobb" och jag hoppas att kongressombuden är laddade för debatt och diskussion. För framtidens jobb och framtidens utmaningar om och i arbetsliv är viktigt att vi diskuterar.
I mitt utskott i riksdagen, arbetsmarknadsutskottet, har jag ansvar för integrationsfrågorna. Det är odiskutabelt att invandrade människor har svårare med inträdet på arbetsmarknaden. Språkutbildningen och utbildning i övrigt är jätteviktigt. Därför satsar vi socialdemokrater just på utbildning, allt från kvalitén i förskolan, grundskolan, högre utbildning och vuxenutbildning. Både vi och forskningen talar sitt tydliga språk, en satsning på utbildning och det livslånga lärande är ett framgångskoncept och ger tillväxt.
Så jag ser fram emot kongressen och jag tror att debatten kommer bli livlig med inriktning mot framtidens Norrbotten.

Inga kommentarer: