måndag 18 april 2011

Det blir bättre-men då måste vi ta ansvar

Talade i lördags Winter Pride i Piteå, arrangerat av RFSL Ungdom Nord. Jag talade om hur de parlamentariska läget i landet gör att vi inte kommer fram i viktiga frågor som rör HBT personer. Lagstifnings arbete som stoppas upp av ett 4% parti i riksdagen, där det annars finns ett brett stöd. Men också om behovet av opinionsbildning och kunskaps spridning. Ungdomsstyrelsens rapport HON HEN HAN är på många sätt en dyster läsning. Ohälsan bland unga HBT personer är bedrövande. Det finns till stor del lagstiftning, men det krävs praktiskt arbete med bemötande och kunskap ute i kommun, näringsliv, landsting osv vilket jag också påtalade. Om detta och om kampanjen Det blir bättre skriver Åsa Petersen i sin krönika i NSD idag. Det blir bättre är en site där HBT personer berättar sin historia, och kan berätta för alla dem som inte mår bra och går med stora funderar, att det faktiskt blir bättre. Det blir bättre, men ska bemötande bli bättre behöver vi se till att jobba frammåt, inte låta fördommar bromsa utvecklingen. Det krävs både politisk kraft, vilja och resurser för att vi ska se till att det blir bättre.

Inga kommentarer: